Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Vyhlásenie24. januára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Budúcnosť sa tvorí dnes: podporou vzdelávania k nadčasovej spoločnosti

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania sa zamýšľame nad tým, akú nenahraditeľnú úlohu zohráva pri posilňovaní európskeho hospodárstva a spoločnosti vzdelávanie a odborná príprava.

Erasmus students inscription for the Spring Semester of the Free University of Berlin

Vzdelávanie upevňuje postavenie najmä mladých ľudí a napomáha im k aktívnej a informovanej účasti na dianí v spoločnosti. Inými slovami, podporou vzdelávania dnes investujeme do budúcnosti.

Členské štáty a inštitúcie Európskej únie a vzdelávacia komunita v posledných rokoch spojili svoje sily pri budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru. Táto iniciatíva reprezentuje našu spoločnú víziu kvalitného, inkluzívneho a celoživotného vzdelávania pre všetkých naprieč hranicami.

Európsky vzdelávací priestor sprostredkúva spoluprácu na európskej, štátnej a regionálnej úrovni s cieľom zvýšiť kvalitu a rovnosť vo vzdelávaní. Jeho cieľom je rozvíjať zručnosti, motivovať pedagógov a posilňovať európske vysokoškolské vzdelávanie a zároveň podporovať prechod na zelenú a digitálnu budúcnosť.

Hlavným pilierom európskeho vzdelávacieho priestoru je program Erasmus+. Od svojho vzniku v roku 1987 umožnil 14 miliónom účastníkov zapojiť sa do vzdelávacích výmenných pobytov. Len v roku 2022 sme s rozpočtom 4 miliardy eur zrealizovali takmer 26 000 projektov. Podporili sme 73 000 organizácií a poskytli skutočnú príležitosť učiť sa v zahraničí pre 1,2 milióna študentov a pedagógov.

Údaje za Slovensko sú rovnako pôsobivé: celkovo sme zafinancovali 465 projektov sumou 46 908 412 eur, pričom celkový počet zapojených organizácií predstavoval 997 a zmobilizovaných bolo 21 052 jednotlivcov.

Medzi ďalšie kľúčové prvky európskeho vzdelávacieho priestoru patria učiteľské akadémie Erasmus+ alebo odporúčania o digitálnom vzdelávaní a zručnostiach, ktoré nedávno prijali členské štáty EÚ. Týmito podnetmi podporujeme vlády pri poskytovaní kvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy.

Našou víziou je, že každému, bez ohľadu na osobnú situáciu alebo sociálno-ekonomické zázemie, musíme dať šancu naplniť svoj potenciál. Iniciatíva Cesty k úspechu v školách nabáda krajiny EÚ, aby prijali komplexné stratégie inkluzívneho a podnetného vzdelávacieho prostredia so zameraním na úspech a dobré podmienky študentov v školách.

Cezhraničná vzdelávacia mobilita je ďalším aspektom, ktorý posilňuje znalosti, zručnosti a kompetencie. Taktiež zvyšuje zamestnateľnosť a občiansku angažovanosť. V novembri predložila Komisia návrh balíka opatrení v oblasti mobility. Slúži na podporu vzdelávacej mobility s osobitným dôrazom na pomoc jednotlivcom s nedostatočným prístupom k podobným príležitostiam.

V rámci ďalšieho vývoja spustíme novú kľúčovú iniciatívu: spoločný európsky diplom. Odstráni pretrvávajúce prekážky mobility a usmerní členské štáty pri vytváraní podmienok úspechu univerzít a študentov. Umožní študentom zúčastňovať sa na spoločných vzdelávacích programoch v celej EÚ a získať titul, ktorý poukáže na ich medzinárodné skúsenosti, akademickú excelentnosť, jazykovú spôsobilosť a kultúrnu prispôsobivosť, čím sa zvýši ich atraktivita pre globálnych zamestnávateľov.

Európsky vzdelávací priestor sa ukázal ako neoceniteľný pre verejnú správu a subjekty v oblasti vzdelávania v Európe. Uľahčil spoločné reakcie na výzvy, medzi ktoré patrí pandémia COVID-19 a podpora Ukrajincov na úteku pred ruskou útočnou vojnou. Okrem toho sa tento rok konajú voľby do Európskeho parlamentu, a práve ruská agresia nám pripomína, že hodnoty, ktoré si vážime v EÚ, nemožno považovať za samozrejmosť. Vzdelávanie je preto o to relevantnejšie pri výchove zodpovedných a aktívnych občanov.

V roku 2025 zhodnotíme naše úspechy a zostávajúce výzvy pre európsky vzdelávací priestor a pripravíme ďalšiu fázu spolupráce do roku 2030. Náš spoločný záväzok zostáva nemenný: vybudovať ešte silnejší európsky vzdelávací priestor, v ktorom má každý prístup ku kvalitnému, inkluzívnemu a celoživotnému vzdelávaniu a odbornej príprave.

Autorka: Iliana Ivanovová, európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku