Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. augusta 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

CENA PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ ZA ROK 2016

eesc-csp2016-webbanner-300x250-extra_large.jpg
© EU
Európsky hospodársky a sociálny výbor ocení organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov za výnimočné iniciatívy v oblasti migrácie a pomoci utečencom. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena pre najviac 5 víťazov. Prihlášky možno podávať do 9. septembra 2016.  

EHSV ocení výnimočné iniciatívy v oblasti migrácie

 

V uplynulých takmer dvoch rokoch politický a sociálny život v Európe výrazne zasiahol bezprecedentný prílev utečencov z vojnou zmietaných alebo nedostatočne rozvinutých krajín do Európskej únie. Zabezpečiť potraviny a prístrešie pre masy utečencov, ktorí sa dostali do EÚ, oboznámiť ich s novou realitou a kultúrnymi rozdielmi a pomôcť im postupne sa začleniť do spoločnosti, to bola a stále je veľká výzva, ktorú dokážu príslušné členské štáty zvládnuť len vďaka spontánnej a širokej podpore občanov a občianskej spoločnosti vo všeobecnosti.

 

Cena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) pre organizovanú občiansku spoločnosť za rok 2016 chce oceniť organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov, ktorí výraznou mierou prispeli k tomuto úsiliu tým, že pomáhajú utečencom a migrantom, a tak zároveň propagujú európske hodnoty a súdržnosť. Konkrétne budú Cenou pre občiansku spoločnosť za rok 2016 odmenené iniciatívy, ktoré už boli zrealizované alebo ešte prebiehajú a ktoré spĺňajú jedno alebo viaceré z nasledujúcich kritérií:

 

  • reagujú na bezprostredné potreby migrantov/utečencov a poskytujú im okamžitú pomoc,
  • zabezpečujú im sociálnu podporu, ubytovanie a zdravotnícke služby,
  • poskytujú praktickú pomoc a poradenstvo,
  • bojujú proti xenofóbii, rasizmu a diskriminácii,
  • bojujú proti vykorisťovaniu a propagujú vzájomný rešpekt,
  • zvyšujú informovanosť o právach a povinnostiach,
  • zabezpečujú školenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín a hostiteľské komunity.

 

Zoznam všetkých požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na internetovej stránke EHSV – 2016 EESC Civil Society Prize. Prihlášky uchádzačov musia byť zaslané priamo EHSV.

 

Cena, ktorej celková hodnota je 50 000 EUR, sa rozdelí najviac medzi 5 víťazov a bude udelená 15. decembra 2016. Môžu sa o ňu uchádzať organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v EÚ a pôsobiace na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Takisto sa o ňu môžu uchádzať aj jednotlivci.

 

Vyzývame organizácie a jednotlivcov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky a uskutočňujú hodnotné projekty, aby sa prihlásili do súťaže o cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2016.

 

Prihlášky možno podávať do 9. septembra 2016.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. augusta 2016