Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. februára 2021Odhadovaný čas čítania: 6 min

Cenu EHSV za občiansku solidaritu získala za Slovensko mimovládna organizácia „Človek v ohrození“

20_180-1200x628-fbad-sk_s_0.jpg
© EU
Slovenská iniciatíva na pomoc rómskej komunite patrí medzi 23 projektov z EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ktoré boli ocenené za výnimočný príspevok v boji proti pandémii COVID-19 a jej katastrofálnym dôsledkom.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) udelil Cenu za občiansku solidaritu slovenskej neziskovej MVO Človek v ohrození za jej výnimočnú iniciatívu na zabezpečenie dodávok jedla a pomoci 10 000 Rómom počas pandémie COVID-19.

EHSV – poradný orgán, ktorý na úrovni EÚ zastupuje európsku občiansku spoločnosť – vybral organizáciu Človek v ohrození ako najlepšieho slovenského kandidáta na túto cenu a projekt „Ich zdravie je aj naše zdravie“ označil za príklad pozoruhodnej solidarity počas krízy COVID-19.

Organizácia Človek v ohrození patrí medzi 23 víťazov vyhlásených na virtuálnom slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré EHSV usporiadal 15. februára. Každý víťaz získal cenu v hodnote 10 000 EUR.

Podpredseda EHSV pre komunikáciu Cillian Lohan pri odovzdávaní cien uviedol:
„EHSV pravidelne zdôrazňoval, že solidarita a adresné spoločné opatrenia sú kľúčové pre prekonanie takejto pandémie. Jedinou účinnou reakciou na krízu, akou je táto pandémia, je konať rýchlo, rozhodne a spoločne. Z tejto krízy sa môžeme poučiť aj pri riešení iných kríz, bez ohľadu na to či sú sociálne, hospodárske alebo environmentálne. Občianska spoločnosť stála na čele všetkých solidárnych iniciatív a bez jej pomoci v teréne by sme za túto pandémiu zaplatili oveľa vyššiu cenu. Všetky projekty, ktoré nám boli predložené, svedčia o nezištnej občianskej angažovanosti priamo v teréne, čo je dôkazom obrovského prínosu občianskej spoločnosti v tomto boji. Touto cenou oceňujeme jednotlivcov a organizácie, ktoré v týchto bezprecedentných časoch prinášajú zmenu. Je mi cťou, že to môžeme spoločne osláviť.“

Ceny získali víťazné príspevky z 21 krajín Európskej únie. Jedna cena bola udelená projektu s cezhraničným zameraním a ďalšia cena organizácii zo Spojeného kráľovstva ako gesto, ktorým chcel EHSV ukázať, že s občianskou spoločnosťou zo Spojeného kráľovstva chce udržiavať úzke vzťahy aj napriek tomu, že krajina opustila EÚ. Hoci cieľom EHSV bolo nájsť víťaza v každom členskom štáte EÚ a v Spojenom kráľovstve, projekty zo šiestich krajín nespĺňali podmienky účasti. Úplný zoznam je k dispozícii na našej webovej stránke.

Víťazi boli vybraní z celkového počtu 250 prihlášok, ktoré predložili organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivci a súkromné firmy. Nosnou témou všetkých projektov bola solidarita a všetky projekty preukázali kreatívnosť a efektívnosť pri zdolávaní často náročných výziev, ktoré so sebou kríza priniesla. Väčšina projektov sa zamerala na zraniteľné skupiny alebo osoby, ktoré kríza najviac zasiahla, ako sú seniori alebo mladí ľudia, deti, ženy, menšiny, migranti, bezdomovci, zdravotnícky personál alebo pracovníci a zamestnávatelia. Z hľadiska obsahu sa projekty orientovali na päť hlavných tém: dodávka jedla a pomoc zraniteľným skupinám, zdravotnícke pomôcky, poradenstvo, vzdelávacie služby a poskytovanie informácií o pandémii a kultúra.

Slovenský víťaz 

Slovenská organizácia Človek v ohrození bola odmenená za projekt zameraný na tému „dodávka jedla a pomoc zraniteľným skupinám“. Táto téma zahŕňala projekty v oblasti dodávky potravín, napr. hotových jedál alebo čerstvého ovocia a zeleniny, často v spojení s inými činnosťami, ako je distribúcia zdravotníckych pomôcok alebo ponuka doplnkových služieb na pomoc v každodennom živote. Hlavnými cieľovými skupinami boli starší ľudia, najmä tí, ktorí žijú sami, bezdomovci, rodiny v núdzi, menšiny, migranti a utečenci.
Organizácia Človek v ohrození vytvorila občiansku iniciatívu s názvom „Ich zdravie je aj naše zdravie“ na pomoc Rómom, o ktorých sa predpokladalo, že budú patriť medzi skupiny najviac vystavené ochoreniu COVID-19. Ich zlé životné podmienky by im sotva umožnili rešpektovať samoizoláciu, keby bola potrebná. Z dôvodu nízkej úrovne vzdelania bolo pre nich ešte ťažšie pochopiť už aj tak zložité informácie o pandémii.
Iniciatíva prebiehala v dvoch etapách. Prvá bola zameraná na distribúciu zdravotníckych pomôcok a potravinových balíčkov rómskym deťom a najchudobnejším rodinám. Druhá etapa mala zaistiť dlhodobejší vplyv. Pre deti s veľmi obmedzeným prístupom k vzdelávaniu sa počas zatvorenia škôl organizovali „letné školy“ a tým, ktorí sa vrátili zo zahraničia alebo prišli o prácu, sa poskytovala podpora.
„Sme veľmi vďační, že náš projekt je medzi inými európskymi projektmi, ktoré boli ocenené za svoj príspevok v boji proti pandémii COVID-19,“ povedala Andrea Najvirtová, riaditeľka organizácie Človek v ohrození. „Je to uznanie našej práce a dúfame, že sa tým lepšie zviditeľní prínos občianskej spoločnosti, a to nielen v časoch krízy, keďže v súčasnosti sa na našu úlohu v spoločnosti hľadí s rastúcou nedôverou.“

Aj ďalší slovenskí kandidáti, ktoré sa uchádzali o cenu EHSV predložili veľmi kvalitné projekty. Patrí medzi ne napríklad iniciatíva na zabezpečenie práv pracovníkov počas koronavírusovej krízy, s ktorou prišla organizácia Pracujúca chudoba. Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj (ADRA) zase pomáhala pri budovaní testovacích centier a distribuovala hygienické a ochranné pomôcky do 130 domovov dôchodcov v celej krajine.

EHSV dúfa, že Cena za občiansku solidaritu prispeje k zviditeľneniu a informovanosti, nielen pokiaľ ide o víťazné projekty, ale aj o mnohé ďalšie kreatívne iniciatívy občanov, ktoré sa realizujú v EÚ. EHSV vyzdvihol, že projekty a iniciatívy realizované občanmi a občianskou spoločnosťou v mnohých smeroch dopĺňali snahy členských štátov zmierniť dôsledky krízy a v niektorých oblastiach im dokonca predchádzali. Príkladom je výroba ochranných rúšok na miestnej a regionálnej úrovni. V porovnaní s počtom uchádzačov o Cenu pre občiansku spoločnosť v predchádzajúcich rokoch zaznamenal EHSV tento rok zvýšený počet prihlášok od neformálnych alebo menej etablovaných organizácií, čo je odrazom celkovej atmosféry v teréne. Menej príspevkov prišlo tiež z niektorých krajín, ktoré prvá vlna pandémie menej zasiahla, alebo z krajín so silnejšími systémami sociálneho zabezpečenia.

Kritéria udelenia ceny

V júli 2020 EHSV ohlásil cenu venovanú téme „Občianska spoločnosť proti pandémii COVID-19“, ktorá sa udelí výnimočne namiesto výročnej Ceny EHSV pre občiansku spoločnosť. Cieľom bolo prejaviť uznanie európskej občianskej spoločnosti, ktorá sa aktívne a bezúhonne angažovala v oblasti solidarity už od prvých dní pandémie. Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci, organizácie občianskej spoločnosti a podniky, ktorých projekty museli byť výlučne neziskové a ich financovanie z verejných zdrojov nesmelo presiahnuť 50 %. Museli byť priamo spojené s pandémiou COVID-19 a konkrétne zamerané na boj proti koronavírusu alebo na riešenie jeho následkov. Prestížnou Cenou EHSV pre občiansku spoločnosť sa každoročne oceňujú organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivci, ktorých projekty oslavujú európsku identitu a spoločné hodnoty v konkrétnej oblasti činnosti. Udeľuje sa od roku 2006.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. februára 2021