Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Cestuj a spoznávaj Európu zadarmo

Komisia spúšťa ďalšie kolo prihlášok o 36 000 bezplatných cestovných poukazov pre mladých na spoznávanie Európy.

DiscoverEU

Komisia dnes začína jesennú výzvu iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej 36 000 mladých ľudí získa bezplatný cestovný poukaz na spoznávanie Európy.

Podávanie prihlášok sa začína dnes o 12.00 hod. stredoeurópskeho letného času a skončí sa v stredu 18. októbra o 12.00 hod stredoeurópskeho letného času. Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, musia podať prihlášku na Európskom portáli pre mládež a odpovedať na päť kvízových a jednu otázku založenú na odhade. Úspešní uchádzači narodení medzi 1. januárom 2005 a 31. decembrom 2005 budú môcť v čase od 1. marca 2024 do 31. mája 2025 stráviť až 30 dní cestovaním po Európe. Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači z Európskej únie a tretích krajín pridružených k programu Erasmus+, t. j. Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.

Účastníci budú môcť objaviť trasu Nového európskeho Bauhausu, ktorá bola vytvorená v januári 2023. Jej cieľom je inšpirovať mládež pri výbere lokalít a zvýšiť jej povedomie o tom, aké je dôležité vytvárať „krásnu, udržateľnú, spoločnú“ Európsku úniu. Účastníci budú tiež naďalej môcť využívať iniciatívy, ktoré sa začali v roku 2022 počas Európskeho roka mládeže: „Mládež objavuje kultúru vďaka iniciatíve DiscoverEU v roku 2022“ a DiscoverEU Culture Route (Kultúrna trasa DiscoverEU). Kultúrna trasa spája rôzne miesta a odvetvia kultúry vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy, dizajnu atď. Cestovatelia v rámci iniciatívy DiscoverEU môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, destinácie zaradené do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO či miesta, ktorým bola pridelená značka „Európske dedičstvo“. Okrem toho sa môžu zastaviť v mestách, ktorým bola udelená cena Access City. Tieto mestá vynaložili veľké úsilie na to, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých bez ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosti. Účastníci budú môcť naďalej využívať zľavovú kartu, vďaka ktorej majú prístup k viac ako 40 000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby.  

Národné agentúry programu Erasmus+ organizujú pre mladých ľudí pred odchodom informačné stretnutia s cieľom pripraviť ich na cestu. Takisto pravidelne organizujú stretnutia DiscoverEU Meet-ups. Ide o pútavý kultúrny program, ktorý prebieha počas jedného až troch dní vo všetkých krajinách programu Erasmus+. Doposiaľ sa uskutočnilo vyše 100 takýchto stretnutí a v budúcich rokoch sa zorganizujú ďalšie.

"Program DiscoverEU od svojho vzniku v roku 2018 distribuoval už 248 000 cestovných poukazov a je jedným z najatraktívnejších programov EÚ pre mladých ľudí. Účastníci z celej Európy majú čoraz väčší záujem o cestovanie vlakom. Chcú spoznávať svoju európsku identitu, nadviazať nové priateľstvá a získať zručnosti cenné pre ďalší život. Mladí ľudia sa odteraz môžu uchádzať o ďalších 36 000 cestovných poukazov DiscoverEU a vydať sa na toto fantastické dobrodružstvo," hovorí Iliana Ivanovová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Keďže sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, účastníkom so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami sa na ich cestách bude poskytovať podpora. Národné agentúry programu Erasmus+ navyše v októbri 2022 začali akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí, ako aj neformálnym skupinám mladých ľudí uchádzať sa o grant. Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie umožní, aby účastníci dostali dodatočnú podporu, napríklad možnosť cestovať so sprievodom. V roku 2023 sa v rámci tejto akcie uskutočnia dve výzvy. Počas prvej výzvy v októbri 2022 národné agentúry programu Erasmus+ vybrali 108 projektov. Prví cestovatelia v rámci tejto osobitnej akcie sa vydali na cesty v marci 2023. 

Komisia podporuje udržateľnú formu cestovania železničnou dopravou. Na mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zo zámorských krajín a území, vzdialených oblastí a ostrovov sa však vzťahujú osobitné podmienky.

Súvislosti

Komisia odštartovala iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Bola začlenená do nového programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 požiadal takmer 1 milión uchádzačov o 248 000 dostupných cestovných poukazov. Podľa najnovších výsledkov prieskumu po absolvovaní cesty 72 % z nich uviedlo, že prvýkrát cestovalo vlakom mimo svojej krajiny. Mnohí z nich zároveň po prvýkrát cestovali bez rodičov alebo sprievodu dospelých a väčšina uviedla, že sa vďaka tomu stali nezávislejšími.

Z prieskumu vyplýva, že vďaka iniciatíve DiscoverEU lepšie porozumeli iným kultúram a európskej histórií. Zlepšili si aj jazykové zručnosti. Viac ako dve tretiny účastníkov uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by si cestovný poukaz nemohli dovoliť. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej ambasádori. Takisto im odporúčame, aby sa cez oficiálnu online skupinu #DiscoverEU Official skontaktovali s ostatnými cestovateľmi a podelili sa o svoje skúsenosti a tipy, najmä pokiaľ ide o kultúrne postrehy alebo digitálne a udržateľné cestovanie.

Na to, aby sa uchádzači mohli prihlásiť, musia absolvovať kvíz s viacerými možnosťami odpovedí na otázky o všeobecných vedomostiach o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. Súčasťou kvízu je aj otázka založená na odhade. Čím bude odhad bližšie k správnej odpovedi, tým viac bodov uchádzač získa. To Komisii umožní vytvoriť poradie uchádzačov. Komisia pridelí uchádzačom cestovné poukazy podľa tohto poradia až do vyčerpania poukazov.

Ďalšie informácie

Iniciatíva „DiscoverEU“

Európsky portál pre mládež

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku