Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. apríla 2022Zastúpenie na Slovensku

Cez logistický hub na Slovensku sa dostalo na Ukrajinu už 600 ton pomoci

Logistické centrum v Haniske pri Košiciach už vyše mesiaca pomáha pri preprave pomoci z členských štátov EÚ cez územie Slovenska na Ukrajinu. Doteraz ním prešlo takmer 600 ton humanitárneho materiálu. 

DG ECHO Humanitarian hub goes into SK hands

Na vybudovaní a spustení prevádzky tohto hubu sa intenzívne podieľal medzinárodný tím Európskeho mechanizmu civilnej ochrany, ktorý tento týždeň končí svoje pôsobenie na Slovensku, po úspešnej spolupráci a výmene skúseností s odborníkmi na slovenskej strane. Logistický hub teda prechádza do rúk Slovákov. Jeho koordináciu bude mať na starosti Hasičský a záchranný zbor v spolupráci so sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

 „Zriadenie medzinárodného humanitárneho logistického centra v Haniske je prejavom solidarity Slovenska, ale aj celej EÚ, s Ukrajinou. Ďakujem medzinárodnému tímu Európskeho mechanizmu civilnej ochrany za pomoc pri jeho naštartovaní a nastavení procesov v súlade s pravidlami Únie,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner.

Humanitárne logistické centrum v Haniske

V mene celého nášho tímu by som rád poďakoval slovenským kolegom za ich spoluprácu a vynaložené úsilie pri zaisťovaní pomoci vojnou postihnutej Ukrajine. Naša tunajšia spolupráca je skutočnou ukážkou európskej solidarity v praxi, kedy v náročných časoch spájame sily a spoločným úsilím pomáhame tam, kde je to najpotrebnejšie. Zároveň by som rád vyjadril empatiu postihnutému obyvateľstvu na Ukrajine a poďakoval sa aj našim ukrajinským kolegom za ich spoluprácu a odhodlanie,“ uviedol Erik Breum, vedúci tímu Európskeho mechanizmu civilnej ochrany.

DG ECHO Humanitarian hub Haniska goes into SK hands 1

Okrem Slovenska boli logistické huby zriadené aj v Poľsku a Rumunsku. Ich hlavnou úlohou je zabezpečovať, že pomoc poskytovaná z členských štátov EÚ a pridružených krajín sa čo najrýchlejšie a bezpečne dostane ukrajinskému ľudu v núdzi. Tieto logistické huby financuje mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany.

Aká pomoc sa dostala na Ukrajinu cez hub na Slovensku:

 • 600 ton materiálnej pomoci
 • lieky a zdravotnícke potreby (vozíky, odevy, osobné ochranné prostriedky atď.), hygienické súpravy, prístrešky (stany, kempingové postele, posteľoviny atď.), potraviny a protipožiarne vybavenie

Pripravovaná pomoc:

 • požiarne vozidlá, potraviny, lieky a semená

Poskytovatelia pomoci:

 • Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Taliansko, Španielsko, Slovensko.

Pomoc EÚ pre Slovensko pri zvládaní poskytovania asistencie ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny

 • viac ako 230 ton pomoci
 • vakcíny, lieky, prístrešky (stany, posteľoviny, spacie vaky, matrace, vankúše, oblečenie, vykurovacie systémy, kuchynské súpravy atď.), hygienické súpravy, rúška, hygienické (sprchové) kontajnery a generátory

Pripravovaná pomoc:

 • prikrývky, lieky a vakcíny

Pomoc poskytli:

 • Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko, Španielsko, Slovinsko

Čo je to Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany?

 • mechanizmus poskytuje materiálnu pomoc (expertné tímy, vybavenie) v oblasti civilnej ochrany v rámci EÚ aj mimo nej;
 • je doň zapojených všetkých 27 členských štátov EÚ spolu s Islandom, Nórskom, Srbskom, Severným Macedónskom, Čiernou Horou a Tureckom;
 • riadi ho Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie sídliace v Bruseli, ktoré funguje 24 hodín denne a 7 dní v týždni;
 • o pomoc cez tento mechanizmus môžu požiadať štáty alebo medzinárodné organizácie (napr. OSN);
 • mechanizmus pomáha koordinovať aj aktivity vnútroštátnych orgánov v oblasti pripravenosti na katastrofy a ich prevenciu, prispieva tiež k vzájomnej výmene skúseností a najlepších postupov;
 • poskytuje finančnú podporu Európskej komisie, ktorá pokrýva podstatnú časť dopravných a prevádzkových nákladov spojených s poskytovaním pomoci alebo zabezpečením dopravy.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. apríla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku