Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. júla 2020Odhadovaný čas čítania: 1 min

Choroby, ktoré Európanov stoja životy

p042339-347844_s_.jpg
© EU
Viete ktoré ochorenia spôsobujú v EÚ najviac strát na životoch? Ako sú na tom jednotlivé členské štáty a ktoré choroby spôsobujú znižovanie slovenskej populácie? Viacero odpovedí prináša najnovšia štatistika Eurostatu, ktorá zhromaždila a vyhodnotila dostupné dáta z členských štátov za rok 2017.

Medzi najčastejšie príčiny úmrtí v Európe v roku 2017 patrili choroby obehového systému. Tie boli hlavnou príčinou úmrtí vo všetkých členských štátoch EÚ s výnimkou Dánska, Írska, Francúzska (údaje z roku 2016) a Holandska, kde bolo najviac úmrtí spôsobených rakovinou.
Spomedzi všetkých členských štátov EÚ bol najvyšší podiel úmrtí v dôsledku kardiovaskulárnych chorôb pozorovaný v Bulharsku – až 66 % úmrtí spôsobili práve ochorenia srdca a ciev. Najmenej úmrtí tento typ ochorení spôsoboval v Dánsku, konkrétne 23 %. 

Najvyšší podiel úmrtí spôsobených rakovinou v roku 2017 bol pozorovaný v Slovinsku (32 %) a najnižší v Bulharsku (16 %).
Kardiovaskulárne a rakovinové ochorenia spôsobili viac ako polovicu všetkých úmrtí, od 52 % vo Francúzsku (údaje z roku 2016) až po 82 % v Bulharsku. Treťou najčastejšou príčinou úmrtí vo väčšine členských štátov EÚ boli choroby dýchacieho systému.

Na Slovensku boli pozorované podobné tendencie ako vo zvyšku Európy. Najviac úmrtí spôsobili ochorenia srdca a ciev spolu s rôznymi rakovinovými ochoreniami.  

 

causes_of_death_1_s.jpg
© EU

 

 

Najvyššia úmrtnosť v EÚ bola zaznamenaná v Bulharsku, najnižšia vo Francúzsku

Na správne porovnanie medzi krajinami je potrebné prispôsobiť absolútny počet úmrtí v jednotlivých krajinách veľkosti a štruktúre obyvateľstva. 
V roku 2017 dosiahlo Bulharsko s 1 631 úmrtiami na 100 000 obyvateľov najvyššiu mieru úmrtnosti v EÚ. Vysokú úmrtnosť zaznamenali aj Rumunsko (1 488), Lotyšsko (1 485), Maďarsko (1 470) či Litva (1 418). 

Na Slovensku bolo v roku 2017 zaznamenaných 1 353 úmrtí na 100 000 obyvateľov a umiestnilo sa tak na 7. mieste v rámci celej EÚ. 

 

causes_of_death_2_s.jpg
© EU

 

Najnižšiu úmrtnosť v EÚ zaznamenalo Francúzsko s 838 úmrtiami na 100 000 obyvateľov (údaj z roku 2016). Nízku úmrtnosť v EÚ zaznamenali aj Španieli (844), Taliani (875), Luxemburčania (911), Švédi (916) a Malťania (927). 
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. júla 2020