Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok30. novembra 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Čistá energia pre všetkých Európanov

cleanenergy.jpg
© EU
Balík opatrení pod názvom "Čistá energia pre všetkých Európanov", ktorý dnes v Bruseli predstavil podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, má tri hlavné ciele: urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky. 

Spotrebitelia zohrajú na energetickom trhu budúcnosti aktívnu a ústrednú úlohu. Spotrebitelia v celej EÚ budú mať v budúcnosti väčší výber dodávateľov, prístup k spoľahlivým nástrojom na porovnávanie cien energie a možnosť vyrábať a predávať svoju vlastnú elektrickú energiu. Väčšia transparentnosť a lepšia regulácia umožnia občianskej spoločnosti viac sa podieľať na energetickom systéme a reagovať na cenové signály. Balík obsahuje aj viacero opatrení zameraných na ochranu najzraniteľnejších spotrebiteľov.

Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: „Vďaka balíku, ktorý dnes predkladáme, sa posilní prechod na čistú energiu prostredníctvom modernizácie ekonomiky. Európa, ktorá v posledných rokoch stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti klímy, slúži aj teraz ako príklad v tom, že vytvára podmienky pre udržateľnú zamestnanosť, rast a investície. Dnešné návrhy sa dotýkajú všetkých odvetví súvisiacich s čistou energiou: za všetky možno spomenúť výskum a inovácie, zručnosti, budovy, priemysel, dopravu, digitálne odvetvie či financie. Tieto návrhy umožnia všetkým európskym spotrebiteľom a podnikom vyťažiť maximum z možností, ktoré prináša prechod na čistú energiu.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete k tomu dodal:„Vďaka našim návrhom sa vytvorí silný dopyt na trhu po nových technológiách, nastavia sa správne podmienky pre investorov, posilní sa postavenie spotrebiteľov, zlepší sa fungovanie trhov s energiou a pomôže sa s plnením našich cieľov v oblasti klímy. Som osobitne hrdý na záväzný cieľ zlepšiť energetickú efektívnosť o 30 %, pretože sa tým zníži naša závislosť od dovozu energie vytvoria sa pracovné miesta a výraznejšie sa znížia emisie. Európa je na prahu revolúcie čistej energie. A podobne ako v Paríži sa nám to podarí len vtedy, ak budeme spolupracovať. Prostredníctvom týchto návrhov pripravila Komisia pôdu pre konkurencieschopnejší, modernejší a čistejší energetický systém. Teraz sa spoliehame na Európsky parlament a členské štáty, že sa to premení na skutočnosť.“

Návrhy predložené Komisiou v rámci iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov“ majú dokázať, že prechod na čistú energiu je odvetvím, ktoré bude v budúcnosti rásť a do ktorého sa oplatí investovať. Čistá energia pritiahla v roku 2015 celosvetové investície v objeme vyše 300 miliárd eur. EÚ má dobré predpoklady na to, aby vďaka svojej politike v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vytvorila z tohto prechodu konkrétnu priemyselnú príležitosť. Mobilizáciou verejných a súkromných investícií, ktorá by mohla od roku 2021 každý rok priniesť finančné prostriedky až do výšky 177 miliárd EUR, by mohol tento balík vyprodukovať v budúcom desaťročí až 1 % nárast HDP a vytvoriť 900 000 nových pracovných miest.

Legislatívne návrhy iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov“ zahŕňajú energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, koncepciu trhu s elektrickou energiou, bezpečnosť dodávok elektriny a pravidlá riadenia a spravovania energetickej únie. Okrem nich navrhuje Komisia novú podobu ekodizajnu, ako aj stratégiu prepojenej a automatizovanej mobility.  

Súčasťou balíka sú aj aktivity na urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie a na renováciu budov v Európe. Balík obsahuje opatrenia na podporu verejných a súkromných investícií, na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v oblasti priemyslu a na zmiernenie spoločenského dosahu prechodu k čistej energii. Skúmame aj spôsoby, ako môže EÚ prehĺbiť svoje vedúce postavenie v oblasti čistých energetických technológií a služieb a pomôcť tretím krajinám dosiahnuť ich politické ciele.

Viac informácií o tomto súbore opatrení nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
30. novembra 2016