Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. januára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Čo chce dokázať francúzske predsedníctvo v Rade EÚ?

Francúzsko od 1. januára 2022 predsedá Rade Európskej únie. V tejto funkcii vystriedalo Slovinsko, ktoré predsedalo Rade v druhom polroku 2021. Francúzske predsedníctvo sa bude niesť v duchu motta „Obnova, sila a spolupatričnosť”. 

brífing francúzskeho predsedníctva

Počas spoločného brífingu na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku zhodnotil slovinský veľvyslanec v SR Gregor Kozovinc slovinské predsedníctvo ako úspešné - má na konte 21 dohôd o legislatívnych návrhoch v rôznych oblastiach - a francúzskym nasledovníkom poprial veľa úspechov v práci počas nastávajúcich šiestich mesiacov.  

Francúzsko považuje za kľúčové najmä to, aby sa jeho pôsobenie nieslo v znamení kompromisov medzi všetkými členskými štátmi Únie. Francúzske predsedníctvo potrvá do 30. júna 2022, kedy ho na predsedníckej stoličke vystrieda Česká republika.  

Aké sú priority francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ 2022? 

Priority francúzskeho predsedníctva sú obsiahnuté v jeho motte „Obnova, sila a spolupatričnosť”.  

Podľa slov Pascala le Deunffa, veľvyslanca Francúzska na Slovensku, bude krajina počas svojho predsedníctva pôsobiť ako čestný sprostredkovateľ pri dosahovaní kompromisov a dohôd. Zdôraznil plánované snahy posilniť spoločnú európsku bezpečnosť, riešiť výzvy súvisiace s migráciou a ochranou vonkajších hraníc a v neposlednom rade sústredenie sa na ochranu spoločných Európskych hodnôt vrátane boja proti násiliu na ženách, diskriminácii, nenávistným prejavom, rasizmu a antisemitizmu.  

Francúzske predsedníctvo počíta s obnovou a podporou ekologickej a digitálnej transformácie Európy. Na programe je vytváranie nového európskeho modelu rastu a investícií pre EÚ a eurozónu. V oblasti digitálnych technológií sa predsedníctvo zameria na hospodársku reguláciu a zodpovednosť digitálnych platforiem, najmä pokiaľ ide o nenávistné prejavy aj s využitím európskych právnych predpisov o digitálnych službách a trhoch (DSA a DMA). V prípade ekologickej transformácie Európy bude prioritou predsedníctva stanovenie cien uhlíka za dovážané výrobky na hraniciach EÚ. V sociálnej oblasti sa Francúzsko ako predsedajúca krajina chce zamerať na legislatívu týkajúcu sa minimálnych miezd. Ďalším pilierom francúzskeho predsedníctva je sila a dôraz na plnenie programu európskej suverenity, teda schopnosti Európy fungovať vo svete ako v súčasnosti a účinnými nástrojmi brániť svoje hodnoty a záujmy na globálnej scéne. Obsahuje posilnenie schengenského priestoru, ochranu európskych hraníc, kontrolu migrácie a zlepšenie azylovej politiky EÚ. Cieľom predsedníctva Francúzska v Rade EÚ je silnejšia Európa, ktorá je schopná konať v oblasti bezpečnosti a obrany prostredníctvom opatrení podporujúcich prosperitu a stabilitu svojich susedov, a to najmä cez svoju angažovanosť na západnom Balkáne i obnovené vzťahy s Afrikou a tým, že prináša riešenia zásadných globálnych výziev. Posledný pilier francúzskeho predsedníctva - spolupatričnosť, sa má uplatňovať najmä pri rozvíjaní spoločnej európskej vízie prostredníctvom kultúry, spoločných hodnôt a histórie. “Ľudskejšia Európa” má naslúchať obavám, názorom a nápadom Európanov, vyjadreným najmä cez prebiehajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy.  

S ohľadom na Európsky rok mládeže 2022 bude francúzske predsedníctvo podporovať mladých ľudí a najmä rozšírenie programu Erasmus Plus. Sústredí sa aj na podporu a rozvoj ekosystému európskych univerzít či integráciu takzvaného vedomostného štvoruholníka, ktorý tvoria vzdelávanie, výskum, inovácie a služby spoločnosti. Predsedníctvo sa bude venovať aj rozvoju kultúry a zdravia, kde sa chce intenzívne zamerať aj napr. na výskum týkajúci sa Alzheimerovej choroby.  

Diskusiu o prioritách francúzskeho predsedníctva do slovenského kontextu zarámoval a pohľad ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytol štátny tajomník Martin Klus. Klus zároveň poďakoval odchádzajúcemu slovinskému predsedníctvu za jeho neľahkú úlohu viesť Európu počas zložitého obdobia ale aj za dosiahnuté úspechy. Taktiež zaželal nastupujúcemu francúzskemu predsedníctvu veľa šťastia a odvahy v nasledujúcich 6 mesiacoch.

Vedeli ste o Francúzsku, že...

  • je najväčším členským štátom EÚ s rozlohou 638 500 km² ? 
  • je v rámci EÚ jednou z krajín s najvyššími výdavkami na zdravotnú starostlivosť s až 11,3 % HDP?
  • je najväčším vývozcom parfumov a toaletných vôd, ale aj lietadiel v EÚ? 
  • najväčšiu populáciu hovädzieho dobytka v EÚ? 

Čo znamená predsedať Rade EÚ? 

Predsedníctvo členských štátov v Rade EÚ rotuje každých 6 mesiacov. Úlohou predsedajúcej krajiny je plánovať a viesť zasadnutia Rady EÚ a jej prípravných orgánov,  rokovať v mene Rady a hľadať zhodu na novej legislatíve s ostatnými európskymi inštitúciami prostredníctvom trialógov, neformálnych rokovaní, zasadnutí Zmierovacieho výboru a zabezpečovať kontinuitu agendy EÚ.

Členské štáty vykonávajúce predsedníctvo úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, v tzv. triách. Predsedajúce trio stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Každá predsedajúca krajina zodpovedá za prípravu vlastného 6-mesačného programu. Súčasné trio predsedajúcich krajín tvorí Francúzsko, Česko a Švédsko. Slovensko predsedalo Rade EÚ v roku 2016 a najbližšie ho takéto predsedníctvo čaká v roku 2030. 

2- Eurominca

Nová 2-eurová minca vydaná špeciálne pri príležitosti 20. výročia európskej meny euro a francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. januára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku