Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. júla 2019Odhadovaný čas čítania: 3 min

Čo hovorí letná hospodárska prognóza 2019?

cash-currency-euro-164529_1_0.jpg
© EU
Rok 2019 bude pre európske hospodárstvo už siedmym rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva všetkých členských štátov. A čo hovorí prognóza o raste na Slovensku?   

Rast v eurozóne bol v prvom štvrťroku roku 2019 silnejší, než sa očakávalo. Bolo to vďaka viacerým dočasným faktorom, medzi ktoré patrili napr. mierna zima a oživenie predaja automobilov. K rastu prispeli aj opatrenia fiškálnej politiky, ktoré zvýšili disponibilný príjem domácností vo viacerých členských štátoch. Krátkodobé vyhliadky pre európske hospodárstvo však významne ovplyvňujú vonkajšie faktory, ako je napätie vo svetovom obchode a výrazná politická neistota. Tieto faktory naďalej znižovali dôveru vo výrobnom sektore, ktorý je najviac vystavený vplyvu medzinárodného obchodu, a predpokladá sa, že negatívne ovplyvnia vyhliadky rastu po celý zvyšok roka.

Čo hovorí letná hospodárska prognóza o raste HDP eurozóny? V roku 2019 zostáva nezmenená na úrovni 1,2 %, zatiaľ čo prognóza na rok 2020 sa mierne znížila na úroveň 1,4 %. Toto zníženie odzrkadľuje miernejšie tempo, ktoré sa očakáva v zostávajúcej časti tohto roka. Prognóza HDP pre EÚ zostáva nezmenená na úrovni 1,4 % v roku 2019 a 1,6 % v roku 2020.

 

 

growth_map_eef_summer_2019a.png
© EU

 

.

Domáci dopyt motorom rastu v EÚ

Predpokladá sa, že rast HDP bude v roku 2020 vyšší, čiastočne v dôsledku vyššieho počtu pracovných dní. Hospodársky rast v Európe naďalej poháňa domáci dopyt, a to najmä spotreba domácností, k čomu prispieva aj pretrvávajúci silný trh práce. HDP má podľa prognózy v tomto aj budúcom roku rásť síce vo všetkých členských štátoch EÚ, no výrazne silnejší bude najmä v niektorých oblastiach, a to v strednej a východnej Európe, na Malte aj v Írsku.

Pokles cien ropy priniesol nižšiu očakávanú infláciu

Prognózy celkovej inflácie v eurozóne a EÚ sa v tomto a budúcom roku znížili najmä v dôsledku nižších cien ropy a mierne slabšieho hospodárskeho výhľadu. Inflácia (harmonizovaný index spotrebiteľských cien) v eurozóne dosiahne podľa aktuálnych prognóz priemernú úroveň 1,3 % v roku 2019 aj v roku 2020, zatiaľ čo v EÚ má dosiahnuť v priemere 1,5 % v roku 2019 a 1,6 % v roku.

Riziká sa zvýšili

Riziká pre globálny hospodársky výhľad sú výrazne previazané a prevažne negatívne. Prehĺbená hospodárska konfrontácia medzi USA a Čínou, ako aj zvýšená neistota plynúca z obchodnej politiky USA by mohli viesť k predĺženiu súčasného útlmu svetového obchodu a výroby a postihnúť aj ďalšie regióny či sektory. To by mohlo mať negatívne dôsledky pre svetové hospodárstvo, aj v dôsledku narušení finančných trhov. Napätie na Blízkom východe okrem toho zvyšuje potenciál výrazného nárastu cien ropy. Na domácej pôde zostáva hlavným zdrojom neistoty brexit. V neposlednom rade existujú aj riziká, ktoré sa týkajú hnacích síl krátkodobého rastu a hospodárskej dynamiky v eurozóne. Oslabenie vo výrobnom sektore, ak by malo pretrvávať, a zhoršená dôvera podnikov by sa mohli preniesť do iných odvetví a negatívne ovplyvniť podmienky na trhu práce, súkromnú spotrebu a teda v konečnom dôsledku aj rast.

Hospodárska prognóza na leto 2019 pre Slovensko

Hospodársky rast Slovenska je naďalej silný. Slovensko by malo dosiahnuť v 2019 rast HDP na úrovni 3,6 %, čo je o 0,2 percentuálnych bodov menej ako predpokladala jarná prognóza Európskej komisie 2019. V 2020 by mal rast mierne klesnúť na 3,3 %. Domáca spotreba v dôsledku silného rastu reálnych miezd a rastu zamestnanosti ostáva naďalej ťahúňom rastu. Napriek pretrvávajúcej neistote v obchodných vzťahoch, vývozy budú kvôli rastúcemu objemu automobilovej produkcie naďalej výrazným prispievateľom k hospodárskemu rastu. Inflácia, ktorá dosiahla v roku 2018 úroveň 2,5 % by mala mierne klesnúť na 2,4 % v 2019 a 2,3 % v 2020.  

 

 

svk_ehp_leto_2019a__0.jpg
© EU

 

Prognóza pre Slovensko, leto 2019

Úplné znenie dokumentu je dostupné na tomto odkaze: Priebežná hospodárska prognóza z leta 2019.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. júla 2019