Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. júna 2019Odhadovaný čas čítania: 1 min

Čo odporúča Európska komisia Slovensku?

bratislava_1_3.jpg
© EU
Európska komisia predložila odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019, v ktorých sú uvedené usmernenia hospodárskej politiky pre všetky členské štáty EÚ na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov. Tieto odporúčania poskytujú členským štátom usmernenia, ako primerane reagovať na pretrvávajúce či nové hospodárske a sociálne výzvy a ako splniť hlavné spoločné politické ciele.

Obsah odporúčaní odráža celkové priority stanovené v ročnom prieskume rastu na rok 2019 a v odporúčaní na rok 2019 o hospodárskej politike eurozóny, ktoré boli vydané v novembri 2018. Odporúčania vychádzajú z podrobnej analýzy správ o jednotlivých krajinách uverejnených vo februári 2019 a z hodnotenia národných programov predložených v apríli 2019.

Odporúčania pre Slovensko

 

 

odporucania.png
© EU

 

Odporúčania pre Slovensko © ZEK v SR

Európska komisia odporúča, aby Slovensko v rokoch 2019 a 2020 prijalo opatrenia s týmto
cieľom:

1. Dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ v roku 2020. Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému.

2. Zlepšovať kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a podporovať zručnosti. Zlepšiť prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti. Podporovať integráciu znevýhodnených skupín, najmä Rómov.

3. Zacieliť hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na zdravotnú starostlivosť, výskum a inovácie, dopravu, najmä na jej udržateľnosť, na digitálnu infraštruktúru, energetickú účinnosť, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a sociálne bývanie, a to s ohľadom na regionálne rozdiely. Vo verejnom obstarávaní zvýšiť uplatňovanie kritérií kvality a nákladov životného cyklu.

4. Naďalej zlepšovať účinnosť súdneho systému a zamerať sa na posilnenie jeho nezávislosti, a to aj pri menovaní sudcov. Zvýšiť úsilie zamerané na odhaľovanie a stíhanie korupcie, a to najmä v prípadoch korupcie veľkého rozsahu.

Viac informácií môžete nájsť tu:

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. júna 2019