Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. decembra 2023Zastúpenie na Slovensku

COP28: EÚ predstavila globálny záväzok týkajúci sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti.

Cieľom je do roku 2030 strojnásobiť kapacitu energie z obnoviteľných zdrojov a zdvojnásobiť opatrenia v oblasti energetickej účinnosti.

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meeting in Dubai, United Arab Emirates/COP28

Predsedníčka Ursula von der Leyenová na svetovom samite o opatreniach v oblasti klímy v Dubaji, spolu s predsedníctvom konferencie COP28 a 118 krajinami predstavila globálny záväzok týkajúci sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti.

V tejto iniciatíve, ktorú prvýkrát navrhla predsedníčka Komisie na Fóre hlavných ekonomík v apríli, sa stanovujú globálne ciele do roku 2030 strojnásobiť inštalovaný výkon energie z obnoviteľných zdrojov na najmenej 11 terawattov (TW) a zdvojnásobiť mieru globálneho zlepšenia energetickej účinnosti z približne 2 % na 4 % ročne. Dosiahnutie týchto cieľov podporí prechod na dekarbonizovaný energetický systém a pomôže postupne ukončiť používanie fosílnych palív bez znížených emisií.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Týmto globálnym záväzkom sme vybudovali širokú a silnú koalíciu krajín, ktoré sa zaviazali k prechodu na čistú energiu – veľkých a malých, severných a južných krajín, veľkých producentov emisií, rozvojových krajín a malých ostrovných štátov. Spája nás spoločné presvedčenie, že ak chceme dodržať cieľ 1,5 °C stanovený v Parížskej dohode, musíme sa postupne zbaviť fosílnych palív. To dosiahneme urýchlením prechodu na čistú energiu, strojnásobením obnoviteľných zdrojov energie a zdvojnásobením energetickej účinnosti. V nasledujúcich dvoch rokoch investujeme z rozpočtu EÚ 2,3 miliardy EUR na podporu energetickej transformácie v našom susedstve a na celom svete. Tento záväzok a táto finančná podpora vytvoria ekologické pracovné miesta a udržateľný rast prostredníctvom investícií do technológií budúcnosti. A samozrejme, zníži emisie, ktoré sú ústredným bodom našej práce na konferencii COP28.“

Globálny záväzok bol vypracovaný v úzkej spolupráci Európskej komisie a predsedníctva konferencie COP 28 s podporou Medzinárodnej agentúry pre energiu a Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Tento záväzok, ktorý bol prijatý počas prvých dní konferencie COP28, by mal prispieť k tomu, aby sa na konci tohtoročnej konferencie dosiahol čo najambicióznejší výsledok rokovaní. EÚ vyzýva na prijatie konkrétnych opatrení na postupné ukončenie používania fosílnych palív, najmä uhlia, v rámci energetických systémov na celom svete, a v konečnom rozhodnutí konferencie zmluvných strán bude presadzovať formuláciu, ktorá túto skutočnosť zohľadňuje.

Finančný príspevok EÚ k záväzku

Na podporu plnenia globálneho záväzku predsedníčka von der Leyenová oznámila, že v nasledujúcich dvoch rokoch investujeme z rozpočtu EÚ 2,3 miliardy EUR na podporu energetickej transformácie v našom susedstve a na celom svete. S cieľom pokračovať v podpore prechodu na čistú energiu bude EÚ využívať aj svoj hlavný program Global Gateway. Komisia vyzýva ostatné darcovské krajiny, aby nasledovali tento príklad a urýchlili vykonávanie globálneho záväzku.

Ďalšie kroky

Globálny záväzok v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti bude pre medzinárodné spoločenstvo kľúčovým nástrojom na meranie pokroku a udržanie kurzu pri dosahovaní teplotných cieľov Parížskej dohody. S podporou Medzinárodnej agentúry pre energiu a Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov sa každoročne pred konferenciou zmluvných strán uverejní ročný prehľad svetového vývoja prispievajúceho k dosiahnutiu globálnych cieľov 11 TW a 4 % ročných zlepšení energetickej účinnosti. Komisia bude úzko spolupracovať s európskymi finančnými inštitúciami, ako je Európska investičná banka a Európska banka pre obnovu a rozvoj, aby splnila svoje finančné záväzky spojené s týmto globálnym záväzkom.

Súvislosti

Iniciatívu na stanovenie globálnych cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti prvýkrát oznámila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová na Fóre hlavných ekonomík 20. apríla 2023. V rámci Európskej zelenej dohody EÚ nedávno zvýšila svoje domáce ciele, pokiaľ ide o zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšenie energetickej účinnosti, čím sa stala celosvetovým lídrom v oblasti prechodu na čistú energiu. Do roku 2030 dosiahne EÚ vo svojom energetickom mixe podiel obnoviteľných zdrojov energie minimálne 42,5 % a bude sa usilovať o 45 %. Aj v tomto desaťročí sa EÚ zaviazala zlepšiť energetickú účinnosť o 11,7 %. V júni 2023 sa predsedníčka von der Leyenová a predseda konferencie COP28 Dr. Sultan Al-Jaber stretli v Bruseli a rozhodli sa spolupracovať na niekoľkých spoločných iniciatívach na podporu spravodlivej energetickej transformácie na celom svete vrátane globálneho záväzku týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti.

Ďalšie informácie

Globálny záväzok týkajúci sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti

Prejav predsedníčky von der Leyenovej na úvodnom podujatí globálneho záväzku

Globálne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti

Tlačová správa o prioritách EÚ na konferencii COP28

EÚ na konferencii COP28

Sprievodné podujatia EÚ na konferencii COP28

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku