Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. júna 2020Odhadovaný čas čítania: 2 min

DESI - Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020

person-using-macbook-374720.jpg
© EU
Európska komisia zverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020, ktorý monitoruje celkový digitálny výkon Európy a sleduje pokrok krajín EÚ v súvislosti s ich digitálnou konkurencieschopnosťou. Slovensko sa umiestnilo na 22. mieste spomedzi 28 štátov. 

Tento rok DESI ukazuje pokrok vo všetkých členských štátoch a vo všetkých kľúčových oblastiach, ktoré sa v indexe merajú. 
Na základe údajov spred pandémie sa skóre Slovenska mierne zvýšilo vďaka zlepšeniu v oblastiach pripojiteľnosti, využívania internetových služieb a digitálnych verejných služieb. Väčšina ukazovateľov sa však nezlepšila dostatočne na to, aby udržala krok s priemerom EÚ. 

Slovensko kleslo v poradí v oblasti ľudského kapitálu a vo využívaní internetových služieb na 20. miesto. Podiel Slovákov s viac ako základnými digitálnymi zručnosťami je 27 %, čo je najlepšie skóre v regióne Vyšehradskej štvorky, ale stále nedosahuje priemer EÚ (33 %). 

Na Slovensku sa naďalej zlepšuje rýchle a ultrarýchle širokopásmové pokrytie a znížil sa počet Slovákov, ktorí nikdy nepoužili internet (12 %), čo je stále nad priemerom EÚ (9 %).

Internet celkovo používa 82 % Slovákov a elektronické bankovníctvo (66 %). Slovensko zaznamenalo značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva až 66 % ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov. 

Pod priemerom EÚ ostávajú, napriek zlepšeniu, aj ukazovatele kvality elektronickej verejnej správy a stagnuje aj elektronický obchod.

Európska komisia vydáva správy o digitálnom od roku 2014. Ich súčasťou sú profily jednotlivých krajín, ako aj tematické kapitoly a sú kombináciou kvantitatívnych údajov získaných pomocou ukazovateľov DESI v piatich oblastiach v rámci indexu a prehľadu politík a najlepších postupov v jednotlivých krajinách. 

Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, akými dôležitými sa stali digitálne aktíva pre naše hospodárstva a ako siete a prepojiteľnosť, dáta, umelá inteligencia a superpočítače, ako aj základné a pokročilé digitálne zručnosti podporujú hospodárstvo a spoločnosť.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. júna 2020