Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok22. septembra 2015Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Diskusia Café Európa: Aká je budúcnosť Európskej politiky susedstva?

Dňa 21. septembra sa po letnej prestávke konala prvá diskusia Café Európa na tému budúcnosti Európskej politiky susedstva. 

CE Aká je budúcnosť Európskej politiky susedstva?

Hosťami diskusie bola Katarína Pevná, ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Katedre politológie UK a Vít Dostál, riaditeľ Výskumného centra Asociácie pre medzinárodné otázky.

V akom stave je východné susedstvo?

Dostál spolupracoval na projekte, ktorý skúmal stav východného susedstva päť rokov po spustení iniciatívy Východného partnerstva. Skúmali najmä mieru, do akej Východné partnerstvo pomohlo pri zbližovaní východných krajín a Európskej únie. Väčšina respondentov (politici, diplomati, úradníci, obchodní zástupcovia atď.) sa zhodli, že nastal pokrok, avšak nie v otázke bezpečnostnej politiky. Zaujímavosťou prieskumu bolo aj zistenie, že 38% respondentov pokladá Východné partnerstvo ako nástroj namierený proti Rusku.

Výsledky Arabskej jari

Pevná považuje situáciu, v akej sa nachádzajú niektoré štáty po Arabskej jari za výsledok dvoch problémov. Tými sú nárast populácie, ktorú tamojšie ekonomiky nedokážu zvládať a samozrejme nedemokratické režimy. „Ak sa k tomu pridajú ešte sektárske a náboženské konflikty, dostaneme výbušný systém,“ dodáva Pevná. Avšak pre štáty ako sú Maroko alebo Alžírsko priniesla Arabská jar relatívnu stability.

Pomoc pre nestabiné štáty

Pevná tvrdí, že najdôležitejšia je finančná pomoc štátom, z ktorých prichádza do Európy najviac utečencov, nakoľko v týchto štátoch žijú dve tretiny obyvateľov v chudobe. Prípadne sa dá pomôcť aj poskytnutím útočiska týmto ľudom a zaradení ich na pracovný trh. Pevná tiež dodáva, že krajiny Perzského zálivu síce rozširujú svoj vplyv aj v Európe, nie sú však ochotné pomôcť partnerským krajinám. Žiadna z nich nepodpísala Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov a tiež sa obávajú príchodu podporovateľov Saddámovho režimu, či Islamského štátu.

Je EÚ stále atraktívna pre svojich susedov?

Dostál si myslí, že EÚ je stále atraktívna pre niektoré krajiny, ako napríklad Moldavsko, Gruzínsko. „Vytvorili sa dve skupiny krajín – tie ktoré sa chcú integrovať a tie, ktoré nechcú,“ tvrdí Dostál, a tiež uvádza, že dôvodom, prečo niektoré krajiny nechcú vyjednávať s EÚ o asociačných dohodách je práve odmietavý postoj politických elít v danej krajine. V týchto prípadoch odporúča uskutočniť prieskum v občianskej spoločnosti a komunikovať s ňou, inak tieto krajiny čaká osud Ukrajiny – zastavenie procesu zbližovania sa s EÚ.

Riešenia Sýrskej krízy

Pokladá za extrémne dôležité, aby došlo k vytvoreniu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky prepojenej s južnou dimenziou. Za jediné možné riešenie súčasnej situácie v Sýrii Pevná pokladá vytvorenie širokej diplomatickej koalície všetkých aktérov zúčastnených v danej kríze. Tiež si myslí, že akákoľvek intervencia zo strany USA či EÚ by len zhoršila situáciu.

Obchodná politika ako nástroj na udržiavanie stabilného vzťahu

Dostál tvrdí, že malé a stredné podniky môžu byť znechutené nariadeniami z Bruselu, ako tomu je v Čechách. Pevná spomína ekonomiky, ktoré sú silne závislé na exporte ropy a zemného plynu, v ktorých panuje autoritársky režim. Obchod je teda pre tieto krajiny veľmi dôležitý, prináša však so sebou podmienky – rôzne reformy. No niektoré z týchto krajín (napr. Alžírsko) nie sú ochotné liberalizovať svoju ekonomiku.

Diskusiu uzavrel moderátor Vladimír Bilčík s konštatovaním, že dôležité je spoznávať našich susedov a mať reálne očakávania od politiky susedstva. Nemusí ísť hneď o partnerstvo, no stále môže politika susedstva priniesť určité benefity.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. septembra 2015
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku