Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. februára 2015Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Diskusia Café Európa: Budeme energeticky efektívni?

Po prvýkrát sa v Košiciach uskutočnila Café Európa v príjemnom prostredí Tabačky a diskutovalo sa o energetickej efektivite. 

CE Budeme energeticky efektívni?

Pozvanie do diskusie prijali hostia: Dušan Lukášik, manažér Honors a.s., ktorý sa dlhodobo venuje problematike obnoviteľných zdrojov a ich udržateľnosti a Karel Hirman, energetický analytik, ktorý je momentálne zamestnancom VÚC, vedúcim projektu Elena, ktorý priamo súvisí s energetickou efektívnosťou.

Diskusiu moderátor Vladimír Bilčík otvoril s obšírnejšími otázkami: a to, či „Vieme byť naozaj energeticky efektívni? Do akej miery zohráva hlavnú úlohu EÚ? Aké úskalia sú spájané s danou problematikou?“ Pán Lukášik zastáva názor, že vďaka technológiám, ktoré máme k dispozícii je možné transformovať celý energetický trh. „Jedná sa však o transformáciu cca 40-60 ročnú, a to je transformácia od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie.“ „Ale za akú cenu? Má zmysel niečo riešiť ak to má vysokú cenu?“ Ich pohľad na súčasný spôsob, akým EÚ a členské štáty regulujú energetický trh je veľmi kritický. „EÚ má približne dvojnásobne vysoké ceny oproti svetovým trhom energií práve kvôli nezmyselnému spôsobu regulácie, ktorý bol prijatý pre uvedenie obnoviteľných zdrojov energií na trh.“ Princíp zdvihol ceny, ale neriešil efektívnosť.

Karel Hirman v podstate súhlasil s Lukášikom, ale zdôraznil: „osobne nemám rád, keď sa všetko zvaľuje na EÚ, pretože nie je vákuum, rozhodujúce slovo majú hlavy daných štátov, nie byrokrati“. Tvrdí, že efektívni môžeme byť vtedy ak máme energie. EÚ, v rámci nej aj Slovensko je najväčším importérom energií, či už fosílnych palív alebo jadra. Priznáva, že síce máme na Slovensku vysoké ceny energií, nie sú však zďaleka tými najvyššími na svete, viď príklad Japonska. „Brusel primárne nespôsobil tieto vyššie ceny, urobila to Bratislava, politici, ktorí prijali zákon, ktorý zaviedol výstavbu fotovoltaických elektrárni“. Podľa názoru Lukášika je fotovoltaika jedným z najperspektívnejších obnoviteľných zdrojov energie. Avšak zákon č.309/2009 označuje za najasociálnejší, pretože uviedol takmer 700 000 ľudí do energetickej chudoby.

Čo môže pomôcť domácnostiam, ktoré sa ocitli v energetickej chudobe, aby platili menej za energie, aby boli energeticky efektívnejší? Podľa Lukášika rodinám s nízkymi príjmami by mal pomôcť štát, pretože ak majú reálne prostriedky naše stavebné firmy, sú schopné naštartovať energetické projekty. Je možné znížiť ceny energií, čo sa im podarilo na viacerých projektoch, avšak dôležitý význam pripisuje najmä inováciám. Hirman tvrdí, že trend inovácií bude napredovať, tiež zdôrazňuje význam slobody tvorenia biznisu: „keď ľudia budú vedieť tvoriť, veci sa vyriešia“.

Priestor v diskusii dostali aj otázky z publika. Jedného z divákov zaujímalo, ktoré technológie na produkciu energie sú vysoko efektívne. V nadväznosti na otázku Lukášik označil za vysoko efektívne tepelné čerpadlá, veterné (avšak len 5MW inštalácií) a vodné elektrárne, na hranici efektívnosti by označil biomasu, zvyšok ako: bioplyn a fotovoltaiku v čase, keď sa u nás dosadzovali, určite neboli vhodné pre energetický trh.

Voda ako zdroj tepla pre budúcnosť? Vietor? „Energetika je poslanie“, reagoval na otázku zo strany moderátora Hirman. „Ako sa dodá energia ľudom len ak sa spoliehame na vietor, slnko, vodu? Je to smerovanie, ale musíme to robiť uvážene.”

V závere diskusie moderátor Vladimír Bilčík spomenul, že 25.februára Maroš Šefčovič, podpredseda EK pre energetickú úniu predstaví nový návrh energetickej úrovne a taktiež sa bude konať summit v Paríži. Následne sa opýtal hostí, čo by považovali za najväčší posun od tohto summitu? Lukášik očakáva, že sa zavedie spoločenská hodnota emisií, že na energetickom trhu dôjde k vytvoreniu súťaže a znížia sa ceny. Hirman vníma problém EÚ v oblasti energetiky ako bezpečnostný problém. Za primárne riešenie označuje posilnenie energetickej bezpečnosti v EÚ a zabezpečenie dostatočnej energie pre ľudí.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. februára 2015
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku