Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. decembra 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

ELA hľadá úradníka pre pracovnú mobilitu

Európsky orgán práce zverejnil oznámenie o voľnom pracovnom mieste úradníka pre pracovnú mobilitu.

ela.jpg
© EU

Typ zmluvy: Dočasný zamestnanec 

Trieda: AD6

Dĺžka trvania zmluvy: 5 rokov (obnoviteľné) 

Oblasť: Mobilita pracovnej sily

Miesto zamestnania: Bratislava, Slovensko

Termín na podanie prihlášky: 5. január 2022,12:00 (poludnie SEČ)

Rezervný zoznam je platný do: 31. decembra 2022

Orgán uverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste s cieľom vytvoriť rezervný zoznam dočasných zamestnancov na pozície úradníka pre pracovnú mobilitu.

Úradníci pre pracovnú mobilitu, ktorí podliehajú vedúcemu úseku a budú pod celkovým dohľadom vedúceho oddelenia, budú prispievať k mandátu Európskeho orgánu práce a k rozvoju operačných úloh orgánu, a to najmä v oblastiach ako:

 • informácie a služby;
 • EURES;
 • spolupráca a výmena informácií s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami;
 • mediácia
 • budovanie kapacít;
 • analýzy a hodnotenie rizika;
 • riešenie problému nedeklarovanej práce;
 • zosúladené a spoločné inšpekcie;

Referencia: (ELA/AD/2021/14)

Medzi úlohy pracovníka pre pracovnú mobilitu bude okrem iného patriť:

 • Prispievanie k mandátu Európskeho orgánu práce v rôznych oblastiach súvisiacich s operačnou mobilitou pracovnej sily v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia o ELA;
 • Poskytovanie špecializovaných znalostí a odborných znalostí v oblasti mobility pracovnej sily operačným a strategickým činnostiam Európskeho orgánu práce;
 • Podpora riadenia v rámci efektívnych pracovných postupov/postupov pre vnútorné fungovanie úradu;
 • Prispievanie k vypracovaniu a vykonávaniu jednotného programového dokumentu ELA, ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti;
 • Prispievanie k interným osobitným skupinám pre tematické činnosti a kampane Európskeho orgánu práce a k horizontálnym činnostiam ad hoc medzi oddeleniami;
 • Poskytovanie potrebných vstupov pre brífingy, dokumenty a dokumenty;
 • Riadenie vzťahov a posilňovanie silnej a otvorenej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami EÚ a inými príslušnými zainteresovanými stranami;
 • Zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia a riadenia zmlúv, pokiaľ ide o prideľovanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s ich činnosťami;
 • Účasť na príprave, organizácii a riadení zasadnutí a zastupovanie Európskeho orgánu práce na stretnutiach s externými zainteresovanými stranami;
 • Vykonávanie akýchkoľvek iných súvisiacich úloh požadovaných traťovým manažmentom v záujme služby.

Viac informácií k pracovnej pozícii nájdete na tomto odkaze alebo v tomto dokumente: 

14. DECEMBRA 2021
ELA - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Pracovník pre pracovnú mobilitu

Európsky orgán práce

Európsky orgán práce (ELA) je orgán Únie v oblasti cezhraničnej mobility pracovnej sily, ktorý je v súčasnosti v počiatočnej počiatočnej fáze.  

Jeho cieľom je uľahčiť jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach; podporovať spoluprácu krajín EÚ pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory spoločných inšpekcií, vykonávať mediáciu a pomáhať pri hľadaní riešení v prípadoch cezhraničných sporov medzi orgánmi členských štátov. 

Orgán by mal dosiahnuť svoju plnú operačnú kapacitu do roku 2024. Ďalšie informácie o úrade sú k dispozícii na jeho webovej stránke: www.ela.europa.eu. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. decembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku