Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo14. februára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Ešte stále potrebujeme viac žien vo vede

11. februára sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien a divečat vo vede.

Cancer Treatments - Laboratory research

Len ťažko by sme našli lepšiu príležitosť pripomenúť si záväzok EÚ podporovať pôsobenie žien a dievčat v oblastiach vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ako 11. február.Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede a naše úsilie vytvoriť Úniu rovnosti naberá ďalší význam v súvislosti s tohtoročnými voľbami do Európskeho parlamentu.

Ženy predstavujú 41% vedcov a inžinierov v Európskej únii.Situácia je však iná v prípade samostatne zárobkovo činných odborníčok v oblasti vedy, inžinierstva a informačných a komunikačných technológií.V tomto prípade je žien len o niečo viac ako  25%.Záver je jasný:ešte stále potrebujeme viac žien vo vede.

Teší ma množstvo konkrétnych krokov a opatrení, ktoré EÚ prijala nielen na posilnenie rodového rozmeru v oblasti výskumu a inovácií, ale najmä na podporu a presadzovanie žien v oblasti STEM.

Spustením nášho výskumného a inovačného programu Horizont Európa (2021 – 2027) sme pokročili v úsilí dosiahnuť rodovú rovnosť v oblasti výskumu a inovácií.Na získanie finančných prostriedkov musia mať verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vypracovaný plán rodovej rovnosti.Tieto plány sú naším kľúčovým nástrojom na vytváranie spravodlivých, inkluzívnych a bezpečných pracovísk ako aj na riadenie udržateľných inštitucionálnych zmien v celej Európe.Okrem toho musia projekty financované z prostriedkov Európskej únie zohľadniť rodové hľadisko, aby práca v rámci nich bola relevantná pre všetkých občanov EÚ.

Pomocou programov, ako sú akcie Marie Curie-Skłodowskej, stanovujeme vysoké normy pre odbornú prípravu výskumných pracovníkov a podporujeme rovnosť príležitostí v akademickej obci a mimo nej.Ustanovenia o rodovej rovnosti tohto programu fungujú: výskumníčky tvoria viac ako 42% príjemcov na všetkých kariérnych úrovniach a 46% príjemcov spomedzi doktorandov.

Čo však robíme, aby sme zvýšili zastúpenie žien a dievčat v oblasti STEM?Európska komisia zaviedla viacero politík a iniciatív.Spolupracujeme napríklad s univerzitami a so zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií s cieľom zatraktívniť štúdium a kariéru v odboroch STEM, ktoré zahŕňajú umenie, spoločenské a humanitné vedy (tzv. prístup STE(A)M).

V tomto úsilí hrá kľúčovú úlohu podpora zvedavosti a priaznivého prostredia pre mladé dievčatá pri objavovaní STEM.To tvorí základ programu Girls Go Circular.Od svojho začiatku v roku 2020 pomohol viac ako 32 000 dievčatám v 23 krajinách získať digitálne a podnikateľské zručnosti.Do roku 2030 program rozšírime do všetkých 27 krajín EÚ a chcela by som povzbudiť všetky dievčatá, aby zistili, čo im program môže ponúknuť.

Zároveň nezabúdame oceniť úspech.Vynikajúce výsledky európskych akademických a výskumných organizácií oslávime tento rok druhým ročníkom ceny EÚ pre šampiónov rodovej rovnosti.

Neprestávame tiež poukazovať na vynikajúce inovátorky.Počas nášho hlavného podujatia, týždňa výskumu a inovácií, sa 18. marca uskutoční 10. ročník Ceny EÚ pre ženy inovátorky.Ocenenie dáva do popredia ženy, ktorých prelomové nápady majú reálny vplyv.Dúfam, že to inšpiruje inovátorky zajtrajška, aby ich nasledovali.

Len ak sa budeme venovať kľúčovým aspektom rodovej rovnosti, rozmanitosti a začlenenia, môžeme si byť istí, že výskum a inovácie budú riešiť výzvy, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Autorka: Iliana Ivanovová, európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku