Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. novembra 2015Odhadovaný čas čítania: 2 min

EÚ chce zintenzívniť boj proti terorizmu

paris_attacks_kvety_0.jpg
© EU
Ministri vnútra členských krajín Európskej únie sa dnes (20. novembra 2015) stretli na mimoriadnom zasadnutí Rady EÚ v Bruseli, aby mohli prerokovať opatrenia na zintenzívnenie boja proti terorizmu. Diskutovalo sa o kontrole strelných zbraní, posilnení kontroly na vonkajšej hranici EÚ, harmonizácii trestných kódexov a reforme uchovávania záznamov o preprave cestujúcich v leteckej doprave.

Kontrola strelných zbraní

Európska komisia (EK) tento týždeň predstavila nové opatrenia pre kontrolu strelných zbraní. Hlavným cieľom je sťažiť prístup k strelným zbraniam v rámci EÚ, zabezpečiť vysledovateľnosť legálne držaných zbraní a posilniť spoluprácu medzi členskými krajinami. Európska komisia tiež predstavila štandardy na deaktiváciu strelných zbraní. Komisia tiež oznámila zámer pripraviť akčný plán na boj proti nelegálnemu obchodu so zbraňami a výbušninami. Tieto opatrenia boli predstavené už v apríli 2015 v rámci Európskej agendy pre bezpečnosť, avšak po parížskych útokoch došlo k akcelerácii rozhodovacieho procesu. EK podporuje členské štáty v opatreniach, ktoré majú za cieľ sťažiť prístup zločincov a teroristov k zbraniam.

Posilnenie kontrol na vonkajšej hranici EÚ a lepšie využívanie Schengenského informačného systému

Žiaľ, viaceré členské štáty nevykonávajú dôsledné kontroly na vonkajšej hranici EÚ. EK vyzvala členské štáty na rešpektovanie schengenských pravidiel a ich uplatňovanie v praxi. EK vyzýva členské krajiny, aby v maximálnej možnej miere využívali možnosti Schengenského informačného systému, ktorý umožňuje výmenu informácií, vyhodnocovanie rizík, presadzovanie zákazu vstupu a pobytu na území EÚ

Harmonizácia trestných kódexov – rozšírenie skutkových podstát aj na aktivity súvisiace s terorizmom

EK navrhne kriminalizáciu činností, ktoré súvisia s terorizmom, vrátane financovania terorizmu, prepravy, školení a výcviku teroristov.

Reforma uchovávania záznamov o preprave cestujúcich v leteckej doprave

V súčasnosti prebieha reformu pravidiel uchovávanie záznamov o cestujúcich v leteckej doprave. V rámci diskusie medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi a Európskou komisiou zostáva otvorených niekoľko otázok. Patrí sem napríklad otázka, či by legislatíva mala zahŕňať aj lety v rámci územia EÚ, rozšírenie sprístupnenia dát o pasažieroch aj na ďalšie druhy trestnej činnosti (okrem terorizmu by sem patrili aj závažné trestné činy a cezhraničná kriminalita).

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. novembra 2015