Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo8. januára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 1 min

EÚ dosiahla významný prelom na ceste k spoločnému systému riadenia migrácie

Migrácia bude riadená spravodlivým a humánnym spôsobom.

Refugees in Serbia and Croatia

Migrácia sa musí riadiť humánnym a dôstojným spôsobom a najnovšie dohody, ktoré ešte v decembri EÚ dosiahla o pakte o migrácii a azyle, predstavujú významný prelom na ceste k spoločnému systému riadenia migrácie v EÚ. 

„Európa je silné spoločenstvo, ktoré dokáže nájsť skvelé odpovede na veľké výzvy. Vítam dobre načasovanú politickú dohodu, ktorú dosiahli Parlament a Rada o kľúčových prvkoch Nového paktu o migrácii a azyle. Naším cieľom bolo nájsť spravodlivý a pragmatický prístup k spoločnému riadeniu migrácie v EÚ. Ide o zásadný krok k zabezpečeniu toho, aby Európa mala nástroje na riadenie migrácie." vyjadrila sa predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Dohoda sa dosiahla o piatich kľúčových častiach paktu. Vďaka týmto opatreniam  

  • vznikne nový mechanizmus solidarity medzi krajinami EÚ, ktoré si budú medzi sebou deliť žiadosti o azyl,
  • zvýši sa účinnosť a flexibilita konaní o azyle, návrate a konaní na hraniciach,
  • EÚ bude v budúcnosti pripravená čeliť krízovým situáciám,
  • budú sa zhromažďovať presnejšie údaje na odhaľovanie neoprávneného pohybu migrantov,
  • zavedú sa jednotné pravidlá týkajúce sa identifikácie štátnych príslušníkov tretích krajín, čím sa zvýši bezpečnosť v rámci schengenského priestoru.

Dohoda odráža záväzok riadiť migráciu spravodlivým a riadnym spôsobom, čo EÚ umožní prejsť od dočasných riešení na dlhodobé a udržateľné riešenia. Komisia je odhodlaná dosiahnuť dohodu o všetkých častiach paktu do konca tohto legislatívneho mandátu, t. j. do júna 2024. 

Ďalšie informácie 

Tlačová správa: Komisia víta významný pokrok, ktorý dosiahli Parlament a Rada pri Novom pakte o migrácii a azyle

Vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej k politickej dohode o pakte o migrácii a azyle

Migrácia a azyl

Plnenie cieľov Paktu EÚ o migrácii a azyle

Nový pakt o migrácii a azyle

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku