Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo19. januára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Euro má 25 rokov

1. januára sme si pripomenuli štvrťstoročie existencie spoločnej európskej meny. Na Slovensku používame euro už pätnásť rokov. 

Symbolic - Euro coins

Pred 25 rokmi sa euro stalo jednotnou menou v 11 členských štátoch EÚ. Euro, ako najhmatateľnejší symbol európskej integrácie, je dnes jednou z najdôležitejších svetových mien a oficiálnym platidlom v dvadsiatke členských krajín EÚ. Euro denne používa 350 miliónov Európanov vrátane Slovákov a Sloveniek. 

Výhody spoločnej meny 

Euro prináša krajinám v eurozóne cenovú stabilitu a nižšie náklady na bankové transakcie. Euro tiež výrazne pomohlo podnikom, ktorým odbúralo kurzové riziká, znížilo transakčné náklady a prinieslo väčšiu predvídateľnosť. Občanom zabezpečilo jednoduchšie a lacnejšie cestovanie či ľahšie porovnávanie cien a nakupovanie v zahraničí. Aj také sťahovanie sa do inej krajiny za prácou, štúdiom alebo odchodom do dôchodku nebolo nikdy jednoduchšie. Euro je stabilná mena, takže môžete bezpečne minúť peniaze a požičať si a investovať s dôverou. 

Spoločná mena podporuje transparentnejší a konkurencieschopnejší jednotný trh EÚ. Eurozóna je jednou z najväčších a najsilnejších svetových ekonomík, čo prispieva k celkovej stabilite eura. Vďaka euru je pre podniky jednoduchšie, lacnejšie a bezpečnejšie nakupovať a predávať v celej eurozóne a obchodovať so zvyškom sveta. Takmer 60 % vývozu tovaru mimo eurozóny a približne polovica dovozu tovaru do eurozóny sa fakturuje v eurách.   

15 rokov eura na Slovensku 

Slovensko vymenilo svoju korunu za euro pred 15 rokmi. Podľa informácií Národnej banky Slovenska bolo na zabezpečenie potrebného objemu hotovosti v novej mene do krajiny doručených spolu 188 miliónov eurových bankoviek a 500 miliónov eurových mincí. Keby sa všetky tieto bankovky poukladali vedľa seba, pokryli by plochu deväťkrát väčšiu ako Štrbské pleso. A pokiaľ ide o mince, keby sa poukladali na seba, siahali by šesťkrát vyššie než najvyšší vrch Slovenska, Gerlachovský štít, ktorý meria 2 655 metrov. 

Euro sa na Slovensku zaviedlo naraz v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu od 1. januára 2009. Duálny obeh eurových bankoviek a mincí spolu so slovenskými korunami trval presne 16 dní. Prepočítavanie finančnej hodnoty bolo stanovené konverzným kurzom na úrovni 30,126 slovenských korún za 1 euro. 

Euro v číslach  

  • Euro denne používa 350 miliónov Európanov. Na euro priamo alebo nepriamo naviazalo svoje meny 60 krajín a území, čo predstavuje 175 miliónov ľudí. 

  • V novembri 2023 bolo v obehu 29,2 miliárd eurových bankoviek v hodnote približne 1,5 bilióna eur. 

  • Najpoužívanejšou eurobankovkou je 50 eur. 

  • V obehu je takmer 148 miliárd mincí v celkovej hodnote viac ako 33,4 miliardy eur. 

  • V roku 2022 sa v eurozóne približne 59 % všetkých platieb uskutočnilo hotovosťou (v porovnaní so 79 % v roku 2016), 34 % platobnými kartami (v porovnaní s 19 % v roku 2016) a 3 % inými platobnými nástrojmi. 

používanie eura

Budúcnosť eura 

Zatiaľ poslednou krajinou, ktorá vstúpila do eurozóny bolo Chorvátsko v roku 2023. K dnešnému dňu je euro oficiálnou menou dvadsiatky členských krajín EÚ.  

Euro je nielen jednou z najdôležitejších svetových mien, ale tiež je základným prvkom európskej integrácie a symbolom našej spoločnej európskej identity. Eurobankovky a euromince sú hmatateľnou a každodennou pripomienkou slobody, pohodlia a príležitostí, ktoré umožňujú byť súčasťou Európskej únie.   

Podľa prieskumu Eurobarometra z jesene 2023 sa 79 % respondentov žijúcich v eurozóne  domnieva, že euro je pre EÚ dobré a 69 % si tiež myslí, že euro je dobré pre ich vlastnú krajinu. Až 90 % opýtaných Slovákov a Sloveniek je názoru, že euro je dobré pre EÚ. Zároveň 84 % opýtaných potvrdilo, že euro je dobré pre Slovensko. 

Podpora eura je medzi Európanmi veľmi vysoká a očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch sa do eurozóny pripoja ďalšie členské štáty EÚ. Jedným z cieľov do budúcna je zabezpečiť, aby euro naďalej prinášalo výhody všetkým Európanom, a preto sa krajiny EÚ snažia o ďalšie prehlbovanie hospodárskej a menovej únie.  

Ďalším plánom do budúcna je vytvorenie digitálneho eura, ktoré by predstavovalo nový bezpečný, spoľahlivý a ľahko použiteľný spôsob platby, posilnilo by menovú suverenitu eurozóny a podporilo hospodársku súťaž v európskom platobnom priestore. Na projekte digitálneho eura pracuje ECB už od roku 2021. Minulý rok Komisia predložila legislatívny návrh na stanovenie rámca pre prípadnú novú digitálnu podobu eura. Táto nová forma peňazí by však hotovosť iba dopĺňala, nenahrádzala by ju. 

Euro v skratke 

Hospodárska a menová únia (HMÚ) bola dlhodobou ambíciou Európskej únie už od konca 60-tych rokov minulého storočia. HMÚ zahŕňa koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík, jednotnú menovú politiku a jednotnú menu – euro. Jednotná mena ponúka mnohé výhody: uľahčuje spoločnostiam vykonávanie cezhraničného obchodu, hospodárstvo dosahuje lepšie výsledky a spotrebitelia majú väčší výber a viac príležitostí. 

V roku 1970 zriadili európski lídri pracovnú skupinu pod vedením luxemburského premiéra Pierra Wernera, ktorá mala vypracovať správu o tom, ako by sa do desiatich rokov mohla vytvoriť HMÚ. V roku 1979 začal fungovať Európsky menový systém. Bol vybudovaný na systéme výmenných kurzov, ktorý udržiaval zúčastnené meny v dohodnutom fluktuačnom pásme. Tento nový prístup predstavoval dovtedy bezprecedentnú koordináciu menových politík medzi krajinami EÚ a úspešne fungoval viac ako desaťročie.  

Úspech Európskeho menového systému sa stal podnetom pre ďalšie diskusie o tom, ako dosiahnuť HMÚ. Bol zriadený tzv. Delorsov výbor, ktorý vypracoval správu obsahujúcu návrh konkrétnych krokov na zavedenie jednotnej meny. Navrhlo sa trojfázové prípravné obdobie rozložené na obdobie rokov 1990 až 1999. 

Prvým krokom k HMÚ bolo v roku 1990 zrušenie všetkých obmedzení pohybu kapitálu medzi krajinami EÚ. Európska rada následne v Maastrichte v roku 1991 prijala novú Zmluvu o Európskej únii, ktorá obsahovala ustanovenia potrebné na zavedenie menovej únie. V druhom kroku bol v roku 1994 v nemeckom Frankfurte zriadený Európsky menový inštitút. Ten v roku 1998 nahradila Európska centrálna banka. Po desaťročí príprav sa odštartovala tretia fáza HMÚ, kedy sa 1. januára 1999 euro stalo oficiálnou účtovnou menou Belgicka, Fínska, Francúzska, Írska, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Španielska a Talianska a v roku 2001 aj Grécka.  

Euro však bolo počas prvých troch rokov iba akousi  „neviditeľnou“ menou, ktorá sa používala len na účtovné účely a elektronické platby. Mince a bankovky boli fyzicky zavedené do obehu 1. januára 2002, čo znamenalo, že sa v 12 krajinách EÚ uskutočnila historicky najväčšia výmena hotovosti. Dnes je euro oficiálnym platidlom už v 20 členských krajinách Európskej únie. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. januára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku