Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

Komisia pracuje na ich zlepšovaní už viac ako 40 rokov.

animal welfare

Komisia postupne zlepšuje život zvierat a prijíma normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v rámci právnych predpisov, pričom tieto normy patria medzi najprísnejšie na svete. Výsledky prieskumu ukazujú, aká dôležitá je táto téma pre občanov v celej EÚ.

Veľká väčšina Európanov (84 %) sa domnieva, že dobré životné podmienky hospodárskych zvierat by mali byť v ich krajine lepšie chránené než v súčasnosti. Podobný počet (83 %) podporuje obmedzenie času prepravy zvierat. Takmer tri štvrtiny respondentov (74 %) podporujú lepšiu ochranu dobrých životných podmienok spoločenských zvierat v ich krajine.

Viac ako 90 % Európanov sa domnieva, že poľnohospodárske a šľachtiteľské postupy by mali spĺňať základné etické požiadavky. Patrí medzi ne zabezpečenie dostatočného priestoru pre zvieratá, dostatok potravy a vody, prostredie prispôsobené ich potrebám (blato, slama atď.), ako aj správne zaobchádzanie s nimi. Prieskum poukázal aj na vysokú úroveň obáv, pokiaľ ide o dobré podmienky zvierat na bitúnkoch.

Tri štvrtiny respondentov považovali prax usmrcovania samčích kurčiat po vyliahnutí za neprijateľnú. Prevažná väčšina respondentov podporila zákaz odrezávania určitých častí tela zvierat (chvosty, uši, zobáky atď.), pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné a v tom prípade s anestéziou. Pokiaľ ide o chov kožušinových zvierat, viac ako polovica opýtaných (57 %) sa domnieva, že by sa mal v EÚ prísne zakázať, zatiaľ čo takmer tretina (32 %) sa domnieva, že by sa mal zachovať, len ak sa zlepšia životné podmienky týchto zvierat.

Pokiaľ ide o dovoz potravín z krajín mimo EÚ, viac ako osem z desiatich Európanov (84 %) sa domnieva, že súčasná situácia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat by sa mala zmeniť. Buď by sa mali pravidlá EÚ týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat začať uplatňovať na dovoz potravín, alebo by sa potraviny mali označovať podľa uplatnených noriem.

Napriek tomu, že rozhovory sa uskutočnili v marci 2023, keď boli ceny potravín v dôsledku inflácie už veľmi vysoké, 60 % respondentov uviedlo, že by boli ochotní zaplatiť viac za výrobky pochádzajúce z poľnohospodárskych systémov, v rámci ktorých sa dbá na dobré životné podmienky zvierat. Približne štvrtina (26 %) by bola pripravená zaplatiť o 5 % viac za potraviny, pri výrobe ktorých sa dodržiavajú dobré životné podmienky zvierat.

"Európa už viac ako 40 rokov s hrdosťou presadzuje jedny z najprísnejších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na svete a táto práca zostáva pre nás prioritou. Lepšie životné podmienky zvierat znamenajú lepšie zdravie zvierat a kvalitnejšie potraviny. Preto pracujeme na zlepšení pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v súlade s najnovšími vedeckými dôkazmi a tak, aby to bolo prínosné pre poľnohospodárov aj odvetvie chovu hospodárskych zvierat. Budeme naďalej presadzovať najprísnejšie možné normy – v EÚ a na medzinárodnej úrovni – a zároveň zabezpečíme, aby sa na nikoho nezabudlo," vyjadrila sa v tejto súvislosti komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Ako to vidia Slováci

  • 82 % respondentov zo Slovenska sa zhoduje, že je dôležité chrániť dobré životné podmienky hospodárskych zvierat, aby sa zabezpečili ich dôstojné životné podmienky.
  • 77 % opýtaných sa domnieva, že dobré životné podmienky hospodárskych zvierat by mali byť v krajine lepšie chránené než v súčasnosti.
  • 80 % podporuje obmedzenie času prepravy zvierat.
  • 46 % Slovákov uviedlo, že by boli ochotní zaplatiť viac za výrobky pochádzajúce z poľnohospodárskych systémov, v rámci ktorých sa dbá na dobré životné podmienky zvierat.

Súvislosti

Osobitný prieskum Eurobarometra (533) sa uskutočnil v období od 2. do 26. marca 2023. Celkovo sa uskutočnili rozhovory s 26 376 respondentmi z 27 členských štátov EÚ a z rôznych sociálnych a demografických skupín. Použila sa metodika osobných rozhovorov v domácnostiach alebo pri dverách príbytkov respondentov v štátnom jazyku. Výnimkou boli Malta, Česko, Dánsko a Fínsko, kde sa niektoré rozhovory uskutočnili prostredníctvom počítačom podporovaného videorozhovoru.

Stratégia Z farmy na stôl, ktorá je jedným z ústredných prvkov Európskej zelenej dohody má zabezpečiť, aby boli potravinové systémy spravodlivé, zdravé a šetrné k životnému prostrediu. Dôležitou súčasťou tejto stratégie je zlepšenie noriem EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Komisia intenzívne pracuje na revízii právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat tak, aby sa zohľadnili potreby všetkých zainteresovaných strán v dodávateľskom reťazci. Návrh týkajúci sa ochrany zvierat počas prepravy je jednou zo štyroch základných častí právnych predpisov. Aktuálne je v najpokročilejšej fáze zostavovania a Komisia ho predloží v decembri 2023.

V roku 2021 Komisia pozitívne reagovala aj na európsku iniciatívu občanov „Skoncujme s klietkovým chovom“. V tejto iniciatíve sa vyzýva na zákaz používania klietok pri chove viacerých druhov zvierat v systémoch intenzívneho chovu.

Ďalšie informácie

Eurobarometer

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku