Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Eurokomisárka Thyssenová rokovala so zástupcami národných parlamentov o sociálnom rozmere EÚ

thyssen_v_ba_0.png
© EU
V pondelok 11. júla 2016 sa v Bratislave stretla komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová so zástupcami národných parlamentov členských štátov. Komisárka s nimi rokovala na zasadnutí výborov národných parlamentov zaoberajúcich sa záležitosťami Európskej únie (COSAC) o sociálnom rozmere EÚ. 

V tejto súvislosti komisárka zdôraznila jednu z priorít predsedu Komisie Junckera - sociálnu agendu pre Európu – návrh európskeho piliera sociálnych práv. Komisárka sa tiež vyjadrila k spusteniu procesu tzv. žltej karty, ktorý vyvolali národné parlamenty jedenástich členských štátov v kontexte návrhu Komisie revidovať smernice z roku 1996 o vysielaní pracovníkov

Komisárka Thyssenová počas zasadnutia COSAC povedala: "Hlavným cieľom nášho modelu sociálneho trhového hospodárstva je zabezpečiť, aby konkurencieschopnosť, rast a sociálny pokrok išli ruka v ruke. Toto je tradícia, v ktorej som vyrastala a ktorú sa ako politik snažím presadzovať. Je to dôvod, prečo mi tak záleží na vnútornom trhu, ktorý je naším najväčším úspechom tohto modelu. Pevne verím, že vnútorný trh musíme ďalej prehlbovať. Ale musí to byť aj spravodlivé.

Vnútorný trh v Európe nie je a nikdy nebol trhom bez pravidiel. Je to trh organizovaný ... s pravidlami, ktoré zabezpečujú rovnaké podmienky pre všetkých a s pravidlami, ktoré chránia spotrebiteľov, životné prostredie a pracovníkov."

Thyssenová na záver dodala: "Som si istá, že téma férovej mobility pracovnej sily zostane v popredí programu nášho politického dialógu aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ako zabezpečiť voľný pohyb a zároveň ho kombinovať s rovnakými podmienkami a adekvátnou sociálnou ochranou si vyžaduje dôkladnú demokratickú diskusiu, v ktorej majú svoju úlohu národné parlamenty spolu s inštitúciami EÚ. Sociálni partneri majú tiež dôležité slovo v tejto téme, ako na úrovni EÚ tak aj na národnej úrovni. Takto je to dobre - ide znamenie zdravej demokratickej debaty."

Celý príhovor komisárky Thyssenovej (v angličtine), ktorý predniesla pred zástupcami národných parlamentov členských štátov počas zasadnutia výborov národných parlamentov zaoberajúcich sa záležitosťami Európskej únie (COSAC), nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. júla 2016