Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. júna 2017Odhadovaný čas čítania: 4 min

Európa, ktorá obraňuje

mier_sk_web.jpg
© EU
Európania očakávajú, že Únia ich bude chrániť a obraňovať. Takmer v každej krajine EÚ patrí obrana k trom najvyšším prioritám a asi tri štvrtiny Európanov sú naklonené spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Európska komisia aj preto 7. júna 2017 zverejnila diskusný dokument o budúcom smerovaní obrannej politiky v EÚ s 27 členmi a tým otvorila verejnú diskusiu na túto tému. 

V nadväznosti na bielu knihu Komisie o budúcnosti Európy sa v dnes uverejnenom diskusnom dokumente uvádzajú tri rôzne scenáre, akým spôsobom reagovať na narastajúce hrozby, ktorým Európa čelí v oblasti bezpečnosti a obrany, a ako do roku 2025 posilniť vlastné schopnosti Európy v oblasti obrany. 

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová pri tejto príležitosti vyhlásila: „V otázke bezpečnosti v Európskej únii konáme rýchlo a rozhodne. V celej Európskej únii dokážeme podporiť členšké štáty pri rozvoji vojenských spôsobilostí a efektívnejšom investovaní do obrany.“ 

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen dodal: „V dnešnom svete má silné NATO a silná EÚ oveľa dôležitejšiu úlohu než kedykoľvek predtým. Ako silnejší partner pre svojich spojencov musí Európa svoju bezpečnosť a obranu vziať do vlastných rúk, a pritom sa vyhnúť zdvojovaniu toho, čo už existuje. Vieme, kam smerujeme, a členským štátom prináleží rozhodovacia úloha, avšak nastal čas, aby sme rozhodli, ako rýchlo chceme tento cieľ dosiahnuť.“

 

 

mier_sk_ilustrak.jpg
© EU

 

Predstavené boli tieto tri scenáre: 

„Bezpečnostná a obranná spolupráca“ – hovorí o tom, že členské štáty by stále rozhodovali o potrebe bezpečnostnej a obrannej spolupráce na dobrovoľnej a individuálnej báze, zatiaľ čo EÚ by toto vnútroštátne úsilie naďalej dopĺňala. Spolupráca v oblasti obrany by sa posilnila, ale účasť EÚ v najnáročnejších operáciách by zostala obmedzená. Nový Európsky obranný fond by pomohol vytvoriť niektoré nové spoločné spôsobilosti, avšak členské štáty by naďalej jednotlivo dohliadali nad väčšinou činností pre rozvoj a získavanie spôsobilostí v oblasti obrany. Spolupráca EÚ a NATO by si zachovala dnešný formát a štruktúru.

 
• „Zdieľaná bezpečnosť a obrana“ - podľa tohto ambicióznejšieho scenára by členské štáty zdieľali určité finančné a operačné prostriedky na zvýšenie solidarity v oblasti obrany. Európska únia by rovnako bola aktívnejšia pri ochrane Európy na svojom území i za jej hranicami. Zohrávala by významnejšiu úlohu v oblastiach ako kybernetická ochrana, ochrana hraníc či boj proti terorizmu, a posilnila by obranný a bezpečnostný rozmer vnútorných politík EÚ, ako je energetika, zdravie, clá alebo vesmír. Doplnené by to bolo politickou vôľou konať, ako aj kultúrou rozhodovania, ktorá bude vhodná pre rýchlo sa meniace prostredie. Európska únia a NATO by rovnako posilnili vzájomnú spoluprácu a koordináciu v celej rade otázok.


• „Spoločná bezpečnosť a obrana“ – ide o najambicióznejší scenár, ktorý predpokladá postupné vymedzovanie spoločnej obrannej politiky Únie smerujúce k spoločnej obrane na základe článku 42 Zmluvy o EÚ. Súčasné ustanovenia umožňujú skupine členských štátov posunúť európsku obranu na ďalšiu úroveň. Podľa tohto scenára by sa ochrana Európy stala vzájomne sa posilňujúcou zodpovednosťou EÚ a NATO. Európska únia by bola schopná realizovať náročné bezpečnostné a obranné operácie, ktoré by sa opierali o vyšší stupeň integrácie obranných síl členských štátov. Európska únia by podporovala programy spoločnej obrany pomocou Európskeho obranného fondu a zriadila by osobitnú Európsku agentúru pre výskum v oblasti obrany. Tak by mohol vzniknúť aj skutočný európsky obranný trh, ktorý bude schopný chrániť svoje kľúčové strategické činnosti pred nepriateľským prevzatím zvonku. 

Už teraz sa hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie využiť stálu štruktúrovanú spoluprácu tak, aby všetky mohli schopné a ochotné štáty posunúť vzájomnú spoluprácu v obrane o krok ďalej. Svedčí to o tom, že krajiny EÚ majú jednoznačne chuť urobiť v tejto oblasti viac. No hoci smer je známy, podľa EK teraz nadišiel čas, aby sa členské štáty sa dohodli na rýchlosti.  

Tento diskusný dokument zároveň dopĺňajú konkrétne návrhy na zriadenie Európskeho obranného fondu, ktorý bude podporovať efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov na spoločné obranné spôsobilosti.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. júna 2017