Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie7. decembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Európa zjednotená proti nenávisti

Rešpekt a tolerancia sú základnými hodnotami Európskej únie.

Nenávisť tu nemá miesto: Európa zjednotená proti nenávisti

Komisia a vysoký predstaviteľ  prijalii oznámenie s názvom Nenávisť tu nemá miesto: Európa zjednotená proti nenávisti. Ide o výzvu pre všetkých Európanov, aby vystúpili proti nenávisti a hájili toleranciu a rešpekt.

V posledných týždňoch sme v Európe videli také scény, ktoré sme dúfali, že už nikdy neuvidíme. Európa zažíva alarmujúci nárast nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti. Dôkazy svedčia o tom, že postihujú najmä židovské a moslimské komunity.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Európa je miestom, kde si vážime rozmanitosť kultúrnej a náboženskej identity. Rešpekt a tolerancia sú základnými hodnotami našej spoločnosti. Musíme sa preto postaviť proti antisemitizmu a nenávisti voči moslimom vždy, keď sa s týmito javmi stretneme. V našej Únii je prvoradá dôstojnosť a bezpečnosť každého človeka.“

Komisia a vysoký predstaviteľ týmto oznámením zintenzívňujú snahy o potieranie nenávisti vo všetkých jej podobách a posilňujú opatrenia v rámci rôznych politík, napríklad v oblasti bezpečnosti, digitálnych technológií, vzdelávania, kultúry a športu. Súčasťou tohto úsilia je poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na ochranu sakrálnych miest a vymenovanie vyslancov, ktorých výslovnou úlohou bude maximalizovať možnosti politík EÚ pri potláčaní nenávisti. 

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell dopĺňa: „História sa, žiaľ, opakuje. Konflikty a dezinformácie zasievajú semená nenávisti na celom svete. Každý človek musí byť chránený a rešpektovaný bez ohľadu na svoje náboženstvo alebo vieru, štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu alebo akúkoľvek inú zámienku zneužitú na podnecovanie diskriminácie, nenávisti alebo násilia. Blíži sa 75. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a my sa nesmieme dopúšťať rovnakých chýb ako v minulosti. Naliehavo vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby sa k nám pridalo pri presadzovaní ľudských práv pre všetkých a všade a aby bojovalo proti neznášanlivosti a predsudkom.“

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. decembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku