Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. decembra 2019Odhadovaný čas čítania: 6 min

Európska komisia dnes predstavila Európsky ekologický dohovor

eugreendeal.png
© EU
Pre Európu a celý svet predstavujú zmeny klímy a zhoršovanie životného prostredia existenčnú hrozbu. Preto Európska komisia dnes predstavila očakávaný Európsky ekologický dohovor. 

Európsky ekologický dohovor je plánom, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ. Premieňa výzvy z oblasti klímy a životného prostredia na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky, ako aj umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých. Európsky ekologický dohovor obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov tým, že podnecuje prechod na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatických zmien, zabránenie straty biodiverzity a na zníženie znečisťovania. Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Európsky ekologický dohovor je našou novou stratégiou pre rast – rast, ktorý nám viac dáva, než berie. Ukazuje nám, ako zmeniť náš spôsob života, práce, výroby a spotreby tak, aby sme žili zdravšie a aby boli naše podniky inovatívnejšie. My všetci môžeme byť súčasťou transformácie a my všetci môžeme ťažiť z týchto príležitostí. Ak začneme konať ako prví a rýchlo, naše hospodárstvo by mohlo zaujať prvenstvo na celosvetovej scéne. Sme odhodlaní uspieť v záujme našej planéty a života na nej – za európske prírodné dedičstvo, za biodiverzitu, za naše lesy a moria. Keď ukážeme zvyšku sveta, ako si zachovať udržateľnosť a konkurencieschopnosť, môžeme presvedčiť ostatné krajiny, aby nás nasledovali.“

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič uviedol: „Ide o azda najväčší projekt našej generácie. Nová šéfka Európskej komisie ma v tejto súvislosti požiadala, aby som vyčíslil našu prípadnú nečinnosť. A tu je zopár príkladov toho, keby sme nekonali: každoročne 90-tisíc úmrtí v dôsledku extrémnych horúčav, pol milióna ľudí vystavených záplavám, 40-percentný pokles čo do dostupnosti vody v južnej Európe alebo 20-percentný nárast cien potravín. Tomu všetkému sa chceme, pochopiteľne, vyhnúť. A záver je, že náklady spojené s nečinnosťou prevyšujú náklady, ktoré si vyžiada prechod na klimatickú neutralitu. Teší ma pritom citlivý prístup, ktorý sme zvolili. Vytvoríme Mechanizmus pre spravodlivú transformáciu, ktorý nadviaže na moju iniciatívu pre transformáciu uhoľných regiónov a podá pomocnú ruku krajinám, regiónom, odvetviam s horšou štartovacou pozíciou.

 

Európsky ekologický dohovor sa týka všetkých hospodárskych odvetví, predovšetkým dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, stavieb a priemyselných odvetví, ako je oceliarstvo, cement, IKT, textil a chemické látky.

Prvý „právny predpis v oblasti klímy“ i stratégia „Z farmy na stôl“

S cieľom začleniť do legislatívy politickú ambíciu stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete predloží Komisia do 100 dní prvý „právny predpis v oblasti klímy“. Aby sme mohli dosiahnuť ambície v oblasti klímy a životného prostredia Komisia predloží aj stratégiu v oblasti biodiverzity na rok 2030, novú priemyselnú stratégiu a akčný plán pre obehové hospodárstvo, stratégiu „Z farmy na stôl“ zameranú na udržateľné potraviny a návrhy pre Európu bez znečisťovania. Okamžite sa začnú práce na splnení európskych cieľov v oblasti emisií do roku 2030 a stanoví sa realistický plán na dosiahnutie cieľa na rok 2050.

Investície do zelenej budúcnosti

Splnenie cieľov európskeho ekologického dohovoru si bude vyžadovať značné investície. Predpokladá sa, že dosiahnutie aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo 1,5 % HDP z roku 2018. Táto investícia si bude vyžadovať mobilizáciu verejných a súkromných sektorov. Komisia začiatkom roka 2020 predloží investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý pomôže uspokojiť investičné potreby. Najmenej 25 % dlhodobého rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná banka ako európska klimatická banka. Aby mohol k financovaniu ekologickej transformácie prispieť súkromný sektor, Komisia v roku 2020 predloží stratégiu ekologického financovania.

Boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia je spoločným úsilím, ale nie všetky členské štáty a regióny majú rovnakú východiskovú pozíciu. Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu sa budú podporovať tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od činností spojených s veľmi vysokými emisiami CO2. Bude poskytovať podporu občanom, ktorí budú počas transformácie najzraniteľnejší, tak že im poskytne prístup k rekvalifikačným programom a pracovným príležitostiam v nových hospodárskych odvetviach.

Európska únia už teraz vykazuje veľmi dobré výsledky v znižovaní emisií skleníkových plynov a súčasnom udržiavaní hospodárskeho rastu. Emisie v roku 2018 boli o 23 % nižšie ako v roku 1990, zatiaľ čo HDP Únie v tom istom období vzrástol o 61 %. Je však potrebné urobiť viac. Vzhľadom na svoje rozsiahle skúsenosti má EÚ vedúce postavenie vo vytváraní ekologického a inkluzívneho hospodárstva.

Klimatický pakt s občanmi 

Komisia v marci 2020 spustí „Klimatický pakt“ s cieľom umožniť občanom vyjadriť názor a zapojiť sa do navrhovania nových opatrení, zdieľania informácií, iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení, ktoré ostatní môžu nasledovať.

Zelená diplomacia

Globálne problémy týkajúce sa zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia si vyžadujú globálnu reakciu. EÚ bude aj naďalej presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme a podporovať zelenú diplomaciu. Prostredníctvom skupiny G7, G20, medzinárodných dohovorov a bilaterálnych vzťahov bude presviedčať ostatných, aby zintenzívnili svoje úsilie. EÚ tiež bude využívať obchodnú politiku na zaistenie udržateľnosti a vybuduje partnerstvá so susedmi na Balkáne a v Afrike, aby im pomohla pri ich vlastnej transformácii.

Oznámenie o ekologickom dohovore stanovuje plán činností v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Pokiaľ ide o prijímanie opatrení, Komisia sa bude v budúcnosti vo svojej práci riadiť tým, čo bude chcieť verejnosť, a nepopierateľnými vedeckými dôkazmi, ktoré budú komplexne obsiahnuté v správach IPCC, IPBES, EEA SOER a v globálnom výhľade v oblasti zdrojov za rok 2019. Návrhy Komisie sa budú zakladať na faktoch a opierať o rozsiahle konzultácie. Prevažná väčšina Európanov považuje ochranu životného prostredia za dôležitú (95 %). Skoro 8 z 10 Európanov (77 %) tvrdí, že ochrana životného prostredia môže zvýšiť hospodársky rast. Výsledky prieskumu Eurobarometra o postoji občanov EÚ k životnému prostrediu potvrdzujú širokú podporu verejnosti pre právne predpisy v oblasti životného prostredia na úrovni EÚ a financovanie činností šetrných k životnému prostrediu z prostriedkov EÚ.

Množstvo zaujímavých informácií k Európskemu ekologickému dohovoru sa môžete dozvedieť tu.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. decembra 2019