Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie27. júna 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

Európska komisia schválila 1. žiadosť o platbu Slovenskej republiky v rámci plánu obnovy

Európska komisia dnes prijala kladné predbežné posúdenie prvej žiadosti Slovenska o platbu vo výške 398,7 milióna eur vo forme grantov (bez predbežného financovania) v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

1. žiadosť o platbu Slovenskej republiky  v rámci plánu obnovy

Slovensko 29. apríla predložilo Komisii žiadosť o platbu na základe dosiahnutia 14 čiastkových míľnikov, ktoré boli podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady podmienkou pre prvú splátku. Míľniky sa týkajú reformy justičného systému, oblasti vysokoškolského vzdelávania, fiškálneho rámca, energetiky, udržateľnej mobility, boja proti korupcii, digitalizácie verejného sektora, ako aj systému auditu a kontroly Slovenska na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Slovenské orgány vo svojej žiadosti poskytli podrobné a komplexné dôkazy, ktorými preukazujú dosiahnutie 14 čiastkových míľnikov. Komisia tieto informácie dôkladne posúdila a predložila svoje kladné predbežné posúdenie žiadosti o platbu.

Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení v 18 tematických zložkách. Má hodnotu 6,3 miliardy eur vo forme grantov, z čoho 13 % (822,7 milióna eur) bolo Slovensku vyplatených v rámci predbežného financovania 13. októbra 2021. Celková suma prvej žiadosti o platbu vrátane predchádzajúceho predbežného financovania predstavuje 458,3 milióna eur.

Platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú založené na dosiahnutých výsledkoch a závisia od toho, či členské štáty realizujú investície a reformy uvedené v ich príslušných plánoch obnovy a odolnosti.

Pozrite si video, kde rozhodnutie Komisie hodnotí Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR a Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR.

Ďalšie kroky

Svoje kladné predbežné posúdenie plnenia čiastkových cieľov zo strany Slovenska, ktoré sa požadujú pre realizáciu tejto platby, Komisia teraz zaslala Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý tak požiadala o stanovisko. Stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru, ktoré má výbor predložiť najneskôr do štyroch týždňov, by sa malo zohľadniť v konečnom posúdení Komisie. Komisia na základe stanoviska výboru prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku v súlade s postupom preskúmania prostredníctvom komitologického výboru. K vyplateniu platby Slovensku dôjde po tom, ako Komisia prijme uvedené rozhodnutie.

Komisia posúdi ďalšie žiadosti o platbu Slovenska na základe plnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, čím sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri realizácii investícií a reforiem.

Sumy vyplatené členským štátom sú uverejnené v hodnotiacej tabuľke obnovy a odolnosti, v ktorej sa prezentuje pokrok pri vykonávaní národných plánov obnovy a odolnosti.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti vyhlásila: „Som nesmierne rada, že môžem Slovensku zvestovať dobré správy! Po schválení členskými štátmi dostane Slovensko v rámci nástroja NextGenerationEU granty vo výške 398,7 milióna eur. Slovensko skutočne dosiahlo rýchly pokrok vo vykonávaní svojho plánu obnovy, napríklad prijalo zásadné reformy na zvýšenie účinnosti justičného systému, ako aj reformy ako zvýšiť medzinárodný rozmer inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Preto blahoželáme Slovensku a držíme mu palce v ďalšom úsilí! Komisia stojí na ceste k obnove po Vašom boku.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, dodal: „Gratuluje Slovensku za splnenie prvých 14 čiastkových míľnikov stanovených v jeho pláne obnovy a odolnosti. Mnohé z nich prispejú k zelenej a digitálnej transformácii Slovenska vďaka reforme energetického systému, podporou udržateľnej mobility a digitalizáciou verejného sektora. Ďalšie významné míľniky sa týkajú reforiem slovenského justičného systému a fiškálneho rámca, ako aj opatrení na boj proti korupcii. Blahoželám Slovensku k uskutočňovaniu takýchto ambicióznych reforiem. Po tom, ako členské štáty preskúmajú a schvália posúdenie Komisie, by Slovensko malo dostať granty vo výške 398,7 milióna eur, ktoré pomôžu vytvoriť odolnejšie hospodárstvo s vyššími vyhliadkami na rast.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Komisia sa domnieva, že Slovensko dosiahlo prvých 14 čiastkových míľnikov svojho ambiciózneho plánu obnovy a odolnosti. Ich dosiahnutie posilňuje hospodársku a sociálnu odolnosť krajiny a pomáha jej napredovať v digitálnej a zelenej transformácii. Dôležité opatrenia spojené s touto prvou žiadosťou o platbu sú opatrenia, ktoré posilnia úlohu obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe elektriny a urýchlia dekarbonizáciu dopravy, čo pomôže znížiť závislosť Slovenska od ruských fosílnych palív v súlade s prioritami stanovenými v pláne REPowerEU. V týchto neistých časoch vyzývam slovenské orgány, aby pokračovali v presadzovaní tohto cieľavedomého programu investícií a reforiem. Rozhodné vykonávanie plánu obnovy a odolnosti je kľúčom k stabilite v dnešných rozbúrených časoch a k nastaveniu správneho kurzu krajiny.

Ďalšie informácie

Predbežné posúdenie

Otázky a odpovede týkajúce sa žiadosti Slovenska o vyplatenie prostriedkov z nástroja NextGenerationEU

Tlačová správa: Európska komisia posiela Slovensku predbežné financovanie vo výške 822,7 milióna eur

Európska komisia podporuje plán obnovy a odolnosti Slovenska

Prehľad o slovenskom pláne obnovy a odolnosti

Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady

Príloha k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady

Pracovný dokument útvarov Komisie

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti

Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

Otázky a odpovede: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Webové sídlo úverovej politiky EÚ

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. júna 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku