Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok23. mája 2018Odhadovaný čas čítania: 2 min

Európska komisia udelila prestížne ocenenia 3 projektom ochrany prírody realizovaným na Slovensku

bobs_1_1.jpg
© EU
Koncom mája eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov, Karmenu Vella  udelil v Bruseli prestížne ocenenia programu LIFE+ najinšpiratívnejším, inovatívnym a najefektívnejším projektom zameraným na ochranu prírody, životného prostredia a klímy. Slovenskí ochranári nechýbali medzi najvyššie ocenenými.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) úspešne reprezentovalo Slovensko v Bruseli, kde na udeľovaní cien programu LIFE+ Európskej komisie získali najvyššie ocenenia. Ich projekt APUS & NYCTALUS skončil vo víťaznej trojici v kategórií “Príroda a biodiverzita“ a zaradil sa tak do  kategórie hodnotení „Najlepší z najlepších". Projekt bol zameraný na inštaláciu špeciálnych búdok na hniezdenie, ktoré umožňujú návrat dážďovníkov obyčajných a netopierov do slovenských miest, kde sa ich predchádzajúce hniezda stali nedostupnými z dôvodu zatepľovania starých budov. V rámci tohto projektu ochranári na Slovensku v rokoch 2012-2016 osadili až 10 000 búdok a zachovali tak až 15 000 pôvodných hniezdnych obydlí.

Ďalšie dva ocenené projekty BROZ sa venovali ochrane prírody Podunajska a ochrane vzácnych motýľov v Bielych Karpatoch.

Európska komisia oceneniami vyzdvihla prínos vybraných projektov pre ochranu prírody a životného prostredia. Rovnako im aj vyjadrila podporu pre budúcu činnosť. "Je veľmi dôležité, aby európske prírodné hodnoty zostali zachované, k čomu prispievate vy všetci svojim ochranárskym úsilím, za čo vám patrí obrovská vďaka," povedal zástupcom organizácií počas svojho príhovoru eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov, Karmenu Vella.

"Veľmi sa z tohto ocenenia tešíme a vnímame ho ako potvrdenie toho, že naše každodenné ochranárske úsilie v teréne, ale aj vzdelávacie aktivity pre verejnosť a komunikácia s kompetentnými orgánmi, majú veľký zmysel“, hovorí Tomáš Kušík, predseda združenia BROZ.

 

 

bobs2__0.jpg
© EU

 

LIFE PRIZE BROZ

Ceny LIFE sa udeľujú tým najinovatívnejším, najinšpiratívnejším a najefektívnejším projektom z programu LIFE, ktorý je zameraný na ochranu prírody, životného prostredia a klímy. Pri širšom uplatnení môžu mať takto zamerané projekty veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie, môžu podporiť hospodársky rast a docieliť celkový prínos pre európskych občanov. Víťazné projekty boli vybrané na základe ich príspevku k zlepšeniu environmentálnych, hospodárskych a sociálnych podmienok. Osobitne sa zohľadňovala ich inovatívnosť, opakovateľnosť, relevantnosť pre politiku, ale aj nákladová efektívnosť.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
23. mája 2018