Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok24. októbra 2017

Európsky pilier sociálnych práv je schválený

zamestnanost_2.png
© EU
Európska komisia víta, že Rada schválila európsky pilier sociálnych práv a že dospela k všeobecnému smerovaniu, pokiaľ ide o reformu smernice o vysielaní pracovníkov.

Na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa konalo 23. októbra 2017 v Luxemburgu, ministri EÚ pre zamestnanosť a sociálne záležitosti jednomyseľne prijali európsky pilier sociálnych práv.

Pilier vyhlási Parlament, Rada a Komisia na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast, ktorý sa uskutoční 17. novembra v Göteborgu. Rada sa tiež dohodla na všeobecnom smerovaní, pokiaľ ide o návrh Komisie na revíziu pravidiel o vysielaní pracovníkov.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová privítala dnešnú dohodu slovami: „Toto zasadnutie Rady predstavuje dôležitý krok vpred pre sociálnu Európu. Jednomyseľné prijatie európskeho piliera sociálnych práv dokazuje, že všetky členské štáty sú odhodlané usilovať sa o lepšie pracovné a životné podmienky v celej našej Únii, pričom berú do úvahy výzvy, ako sú starnutie populácie, globalizácia či digitalizácia. Pokiaľ ide o dohodu o vysielaní pracovníkov – naše stanovisko od samého začiatku bolo, že pracovníci majú mať za rovnakú prácu na tom istom mieste rovnakú odmenu. Teším sa, že aj členské štáty vyjadrili tejto myšlienke širokú podporu. Je to otázka spravodlivosti pre vyslaných pracovníkov, ktorí si zaslúžia rovnaké pracovné podmienky, ale aj pre miestnych pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí nechcú, aby dochádzalo k mzdovému podhodnoteniu. Máme dôkaz, že v Európe sa dokážeme stretnúť, zasadnúť za spoločný stôl, viesť dialóg a dosiahnuť spravodlivú a vyváženú dohodu.“

Politickou dohodou o vysielaní pracovníkov sa potvrdzuje kľúčová zásada Komisie, že za rovnakú prácu na rovnakom mieste prináleží rovnaká odmena, ktorej dodržiavanie predseda Juncker požadoval vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2015 a vo svojich politických usmerneniach, kde sa uvádza, že na vyslaných pracovníkov sa budú všeobecne vzťahovať tie isté pravidlá odmeňovania a pracovných podmienok ako na miestnych pracovníkov.

Minulotýždňová dohoda Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a dohoda Rady potvrdzujú silný politický záväzok všetkých aktérov urobiť náš vnútorný pracovný trh spravodlivejším a jeho pravidlá ľahšie presaditeľnejšími. Komisia ďakuje estónskemu predsedníctvu za skvelú prácu, ktorú odviedlo na tomto poli. Teraz vyzýva Európsky parlament a Radu, aby využili túto príležitosť a urýchlene pokračovali v rokovaniach s Komisiou v záujme zavŕšenia dohody a formálneho prijatia návrhu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. októbra 2017