Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. novembra 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

Európsky pilier sociálnych práv sa stáva realitou

juncker_ratas_tajani_web.jpg
© EU
Lídri Európskej únie dnes slávnostne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu vo Švédsku.

Pilier sociálnych práv po prvýkrát oznámil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2015 a Komisia predložila príslušný návrh v apríli 2017. Dnes ho podpísal predseda Juncker za Európsku komisiu, predseda Tajani za Európsky parlament a predseda vlády Ratas za Radu Európskej únie.

Pri tejto príležitosti predseda Juncker uviedol:

„Toto je historický moment pre Európu. Naša Únia bola vždy vo svojej podstate sociálnym projektom. EÚ znamená viac než len jednotný trh, peniaze, viac než len euro. Charakterizujú ju naše hodnoty a spôsob, ktorým chceme žiť.

Európsky sociálny model je príkladom úspechu a robí z Európy prvotriedne miesto na život a prácu. Dnes potvrdzujeme naše spoločné hodnoty a zaväzujeme sa dodržiavať súbor 20 zásad a práv. Či už uvedieme právo na spravodlivú mzdu, právo na zdravotnú starostlivosť, celoživotné vzdelávanie, lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, rodovú rovnosť alebo minimálny príjem - prostredníctvom Európskeho piliera sociálnych práv sa EÚ postavila za práva svojich občanov v rýchlo sa meniacom svete.
Vyhlásenie piliera sociálnych práv na Sociálnom samite v Göteborgu prichádza v kľúčovom okamihu a umožní zakotviť výrazný sociálny rozmer v budúcnosti Európskej únie. Toto načasovanie bolo zvolené zámerne a sociálny rozmer Európy tvorí prvý míľnik v rámci plánu pre zasadnutie v Sibiu.

V časoch hlbokých zmien, či už v živote alebo politike, je prirodzené, že sa vraciame k našim koreňom a spoločným hodnotám. Preto som rád, že sme sa dohodli na Európskom pilieri sociálnych práv za menej ako šesť mesiacov po tom, ako Komisia predložila príslušný návrh. Tento spoločný záväzok je jasným prejavom európskej jednoty.

Tento pilier, ako aj sociálny rozmer Európy ako celok, však bude natoľko silný, ako mu to umožníme. To je naša spoločná zodpovednosť, ktorá sa začína na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom kľúčovú úlohu tu majú sociálni partneri a občianska spoločnosť. Teraz preto musíme svoje záväzky premietnuť do konkrétnych opatrení, pričom budeme plne rešpektovať a zohľadňovať rôzne prístupy, ktoré existujú v celej Európe. Európania si nič menšie nezaslúžia.“

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. novembra 2017