Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. októbra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Európsky rok zručností 2023

Odborná príprava, ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov sú hlavné oblasti, na ktoré sa v roku 2023 zameria Európsky rok zručností.

Európsky rok zručností 2023

Nezamestnanosť v Európskej únii je dnes na historicky najnižšej úrovni, zároveň trh práce ponúka rekordne vysoký počet voľných pracovných miest. V praxi to znamená, že viac ako tri štvrtiny podnikov v EÚ má problémy pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami. Hovoríme pritom o rôznych zručnostiach počnúc tými základnými, ako je matematická, finančná alebo mediálna gramotnosť, cez digitálne, až po odborné a technické zručnosti, či znalosť cudzích jazykov.

Najnovšie prieskumy naznačujú, že každý tretí pracovník v EÚ nemá základné digitálne zručnosti, napriek tomu sa len 37 % dospelých pravidelne zapája do odbornej prípravy. Už v roku 2021 pritom chýbali ľudia v 28 profesiách – od leteckej dopravy a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a informačné technológie. Rastie dopyt  po vysokokvalifikovaných, ako aj nízkokvalifikovaných pracovníkoch.

Týka sa to vodičov kamiónov, čašníkov aj zamestnancov letísk. Rovnako aj ošetrovateľov, inžinierok či informatičiek. Od pracovníkov bez kvalifikácie až po absolventov univerzít – Európa potrebuje všetkých! Preto musíme oveľa intenzívnejšie investovať do odborného a ďalšieho vzdelávania,” povedala Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie počas tohtoročného príhovoru o stave Únie.

 

Európsky rok zručností 2023

Zručnosti sú kľúčom k úspechu

Sila Európy spočíva v jej obyvateľoch. Aby si kontinent udržal svoju konkurencieschopnosť, potrebuje pracovnú silu so správnymi zručnosťami. Európska komisia chce podporiť pracovníkov v ich ďalšom vzdelávaní, a preto vyhlásila rok 2023 za Európsky rok zručností. Cieľom je podporiť efektívnejšie a inkluzívnejšie investície do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie, podporovať ľudí pri prechode z jedného zamestnania na druhé a zabezpečiť, aby zručnosti pracovníkov zodpovedali potrebám trhu práce.

Európa chce byť atraktívna pre ľudí, ktorí majú zručnosti a chcú nimi prispieť k budovaniu jej silnejšieho postavenia. Snahou bude preto taktiež prilákať pracovníkov s požadovanými zručnosťami z tretích krajín, a to zlepšením možností ich vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania ich kvalifikácie.

Silnejšie zastúpenie žien aj podpora mladých

Osobitný dôraz sa bude klásť na začlenenie väčšieho počtu ľudí do trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú a nemajú zamestnanie. Zastúpenie žien v profesiách a štúdiách súvisiacich s technológiami je slabé, pričom len jeden zo šiestich špecialistov v oblasti IT a jeden z troch absolventov v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky sú ženy.

Európsky rok zručností 2023

Technológie prinesú nové pracovné pozície

Zelená a digitálna transformácia ponúkajú ľuďom a hospodárstvu nové príležitosti. Vznikajú úplne nové pracovné miesta, ktoré sme donedávna nepoznali. Technológie nám prácu nevezmú, naopak, prinesú nové príležitosti a umožnia nám rozvíjať sa a pracovať na pozíciách s vyššou pridanou hodnotou, zatiaľ čo stroje preberú jednoduchšie opakujúce sa úkony. Na tieto nové pozície však potrebujeme nové zručnosti. Disponovať vhodnými zručnosťami dáva ľuďom možnosť ľahšie sa prispôsobiť zmenám na trhu práce a naplno sa angažovať v spoločenskom a demokratickom živote. Tak sa zaručí, že sa na nikoho nezabudne a že hospodárska obnova, ako aj zelená a digitálna transformácia budú pre všetkých primerané a férové. 

Európsky rok zručností chce Komisia rozvíjať v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi Európskej únie, sociálnymi partnermi a ďalšími inštitúciami. Toto spoločné úsilie by malo dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu. V celej Únii budú počas budúceho roka súbežne prebiehať rôzne podujatia a osvetové kampane. V záujme koordinácie si jednotlivé členské štáty EÚ vymenujú národného koordinátora pre Európsky rok zručností.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. októbra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku