Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. septembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Európsky týždeň mobility 2023

Tento rok sa krajiny opäť spojili, aby oslávili a podporili udržateľné a inteligentné spôsoby dopravy v mestách. Vyvrcholením týždňa mobility je populárny „Deň bez áut“. 

Európsky týždeň mobility 2023

Európsky týždeň mobility je hlavnou informačnou kampaňou Európskej komisie na zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých a inteligentných dopravných riešení. Kampaň prebieha každoročne od 16. do 22. septembra.  

Táto obľúbená aktivita sa organizuje už od roku 2002 a snaží sa povzbudiť obyvateľov a návštevníkov miest k využívaniu aktívnych foriem dopravy, ako je chôdza, bicyklovanie, verejná doprava či zdieľanie jazdy. Cieľom je tak znížiť premávku automobilov na cestách, zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižovať negatívne dopady dopravy na životné prostredie.  

Samosprávy, ktoré sa zapájajú do Dňa bez áut, sa zaväzujú v tento deň minimálne na 8 hodín vylúčiť motorovú dopravu na komunikácii, ktorá bežne počas roku slúži len pre autá. Deň bez áut je príležitosťou zamyslieť sa nad našimi cestovnými návykmi a poukázať na spôsoby, ako sa môžeme pohybovať po meste šetrnejšie k životnému prostrediu a nášmu zdraviu.  

Šetri energiu 

Téma aktuálneho ročníka Európskeho týždňa mobility 2023 je ŠETRI ENERGIU. Zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu.  

Doprava je jedným z hlavných odvetví, ktoré spotrebúva veľké množstvo energie a prispieva k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu ovzdušia. Úspora energie v doprave je preto kľúčovým faktorom v boji proti klimatickým zmenám a zlepšovaniu kvality životného prostredia

ŠETRI ENERGIU vyzýva jednotlivcov, miestne samosprávy, organizácie a podniky, aby prijali opatrenia a podporili iniciatívy, ktoré umožnia účinnejšie využívanie energie v oblasti dopravy. To môže zahŕňať znižovanie spotreby paliva a emisií, podporu nízkoemisných a elektrických vozidiel, zlepšovanie verejnej dopravy, propagáciu cyklistiky a chôdze. Výsledkom sú menšie emisie, čistejšie ovzdušie, tichšie ulice, menej nehôd, nižšia spotreba fosílnych palív, ale aj slobodu pohybu. 

Tento rok sa do iniciatívy Európsky týždeň mobility pridalo takmer 3 000 miest zo 43 krajín. Len na Slovensku je tento rok zapojených spolu 70 miest. Spomedzi krajín mimo Európy sú to napríklad Argentína, Ekvádor, Mexiko a Japonsko.  

Dominujú autá 

Auto je naďalej dominantným dopravným prostriedkom vo všetkých krajinách EÚ v porovnaní s cestami vlakom, autobusom a autokarom, lietadlom alebo loďou. V roku 2021 predstavovala doprava autom 79,7 % osobokilometrov v celej EÚ v porovnaní so 7,3 % v prípade lietadiel, 7,1 % v prípade autobusov alebo trolejbusov, 5,6 % v prípade vlakov a 0,3 % v prípade námorných lodí. 

mobilita

Spomedzi krajín EÚ mala v roku 2021 najväčší podiel dopravy autom na celkovej výkonnosti dopravy v Litve (91,7 %), za ktorou nasledovalo Holandsko (85,4 %) a Fínsko (85,2 %). Doprava autom je dominantným spôsobom mobility aj na Slovensku, pričom v roku 2021 predstavovala podiel vo výške 76,3 %. 

Pokiaľ ide o leteckú dopravu, najvyšší podiel (25,4 %) cestujúcich v leteckej doprave na celkovej výkonnosti všetkých druhov dopravy zaznamenalo Chorvátsko, za ktorým nasledovalo Bulharsko (16,3 %) a Španielsko (13,1 %). Preprava lietadlom bola na Slovensku v roku 2021 približne na úrovni  8,9 %. 

V prípade autobusov a trolejbusov mala najvyšší podiel v roku 2021 Malta (13,3 %), Maďarsko (12,8 %) a Írsko (12,4 %). Na Slovensku zaznamenal tento typ dopravy podiel 9,2 %.  

V železničnej doprave má naďalej najvyšší podiel osobokilometrov (8,6 %) Rakúsko, za ním nasleduje Francúzsko (8,3 %) a Holandsko (8,0 %). Na Slovensku bol podiel na železničnej doprave 5,6 % v roku 2021. 

Pokiaľ ide o námornú dopravu, najvyšší podiel osobokilometrov námorných plavidiel bol zaznamenaný v Chorvátsku (2,7 %), Grécku (1,6 %) a Estónsku (1,5 %).  

--

Prijímate opatrenia na podporu prechodu obyvateľov na verejnú dopravu a aktívnu mobilitu? Zaregistrujte svoju iniciatívu a podeľte sa o váš úspešný príbeh! 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. septembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku