Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. júla 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Francúzsko odovzdalo štafetu predsedníctva našim českým susedom, prioritami sú solidarita s Ukrajinou či energetická bezpečnosť

Česká republika sa ujala svojho druhého predsedníctva Rady Európskej únie. V tejto funkcii nahradila Francúzsko.

budova Národného múzea v Prahe
budova Národného múzea v Prahe

Predsedníctvo v Rade EÚ je jednou z najkomplexnejších úloh plynúcich z členstva v Európskej únii. Rola predsedajúceho štátu je nielen organizačná, ale aj sprostredkovateľská, politická a reprezentatívna.

Podľa slov českého premiéra Petra Fialu bude krajina predsedať Únii v ťažkých časoch. V predsedníctve má Česko pôsobiť aktívne pri riešení utečeneckej krízy, ktorú spôsobila vojna u našich susedov a tiež v otázke energetickej bezpečnosti. "Svet po ruskej agresii nebude rovnaký. Na tom, aký bude, sa chceme podieľať aj my," uviedol Fiala.

Predsedníctvo Českej republiky prichádza po 18. rokoch od vstupu krajiny do EÚ. V rámci svojich priorít sa plánuje zamerať na päť hlavných oblastí.

V nadväznosti na ruskú vojenskú agresiu sa Česká republika zasadzuje aktívne podporovať úsilie EÚ v podpore ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti. Plánuje tiež podporiť prísnejšie sankcie voči Rusku. Ruská invázia spôsobila najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny. Česká republika presadzuje spoluprácu členských krajín EÚ pri zvládaní krízy a zasadzuje sa za dodržiavanie ľudských práv ľudí utekajúcich pred vojnou, predovšetkým žien a detí.

Druhou prioritou je energetická bezpečnosť. Česi signalizujú postupné zbavenie sa závislosti od ruského plynu, ropy a uhlia. Cieľom bude implementácia plánu REPowerEU, ktorej významnou súčasťou bude aj diverzifikácia energetických zdrojov a podpora nízkouhlíkových a bezemisných energetických alternatív vrátane väčšej podpory obnoviteľných zdrojov.

České predsedníctvo sa tiež zaviazalo k presadzovaniu zvyšovania bezpečnosti a obranyschopnosti, a to predovšetkým v rámci členstva v NATO. Dôraz tiež kladie na bezpečnosť kybernetického priestoru a na to, aby EÚ formovala medzinárodnú diskusiu na pôde medzinárodných organizácií v otázkach boja s hybridnými hrozbami.

Ďalšou prioritou je strategická odolnosť európskej ekonomiky, v rámci ktorej pôjde o zrýchlenie digitalizácie a automatizácie priemyslu, ktoré umožnia zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Poslednou prioritou je podporiť odolnosť demokratických inštitúcií. Ruská invázia pripomenula, že naša prosperita je založená predovšetkým na silných demokratických mechanizmoch. České predsedníctvo sa preto zameria najmä na posilnenie odolnosti inštitúcií, ktoré posilňujú demokraciu aj pozíciu právneho štátu.

Vedeli ste o Česku, že

  • v roku 1907 po prvýkrát rozdelil krv na štyri druhy český lekár Jan Jánský?
  • mäkké kontaktné šošovky vymyslel ako prvý v roku 1959 český chemik Otto Wichterle?
  • prvý kockový cukor bol vyrobený práve v Česku?
  • slovo robot ako prvý vytvoril český umelec Josef Čapek a použil ho následne jeho brat Karel Čapek v divadelnej hre Univerzálni roboti?
  • podľa prieskumu Global Peace Index je Česko 9. najbezpečnejšou krajinou pre život?

Čo znamená predsedať Rade EÚ? 

Predsedníctvo členských štátov v Rade EÚ rotuje každých 6 mesiacov. Úlohou predsedajúcej krajiny je plánovať a viesť zasadnutia Rady EÚ a jej prípravných orgánov,  rokovať v mene Rady a hľadať zhodu na novej legislatíve s ostatnými európskymi inštitúciami prostredníctvom trialógov, neformálnych rokovaní, zasadnutí Zmierovacieho výboru a zabezpečovať kontinuitu agendy EÚ.

Členské štáty vykonávajúce predsedníctvo úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, v tzv. triách. Predsedajúce trio stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Každá predsedajúca krajina zodpovedá za prípravu vlastného 6-mesačného programu. Súčasné trio predsedajúcich krajín tvorí Francúzsko, Česko a Švédsko. Slovensko predsedalo Rade EÚ v roku 2016 a najbližšie ho takéto predsedníctvo čaká v roku 2030.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku