Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. júla 2022Zastúpenie na Slovensku

Je tu príležitosť vyjadriť sa k pravidlám technického stavu vozidiel v EÚ

Európska komisia dnes otvorila verejnú konzultáciu k revízii pravidiel týkajúcich sa technického stavu vozidiel v EÚ. Zapojte sa do nej aj vy. 

automobil

Kontroly technického stavu vozidiel sú nevyhnutné pre bezpečnosť cestnej premávky, ako aj pre zachovanie environmentálnych vlastností vozidla počas jeho životnosti.

V dôsledku technologického/regulačného vývoja sú vozidlá v EÚ technicky čoraz zložitejšie. Cieľom tejto iniciatívy je prispôsobiť vykonávanie technických kontrol vozidiel tomuto vývoju. Na účinnejšie presadzovanie opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky je potrebná aj lepšia výmena príslušných údajov o technickom stave vozidiel na úrovni EÚ.

Výsledky verejnej konzultácie budú podkladom pre revíziu pravidiel EÚ týkajúcich sa technického stavuvrátane pravidiel týkajúcich sa pravidelnej kontroly technického stavu, cestných kontrol úžitkových vozidiel a evidencie dokladov o vozidlách.

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje názory na vplyv súčasného právneho rámca, ako aj na možné politické opatrenia, ktoré by sa mohli prijať, a na ich možný vplyv. V stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu prijatej v decembri 2020 sa zdôraznil záväzok EÚ zlepšiť bezpečnosť cestnej premávkydosiahnuť cieľ nulovej úmrtnosti na cestách do roku 2050.

V tejto súvislosti sa v stratégii požadovali aj úpravy legislatívneho rámca týkajúceho sa technického stavu vozidiel.

Verejná konzultácia je otvorená do 28. septembra 2022 na tomto odkaze

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku