Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie2. septembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Juvenes Translatores 2022

Stredné školy vo všetkých krajinách EÚ sa teraz môžu začať prihlasovať do každoročnej prekladateľskej súťaže Európskej komisie – Juvenes Translatores.

Juvenes translatores 2022

Od 2. septembra 12.00 SEČ sa školy môžu online zaregistrovať, aby ich študenti mohli súťažiť so svojimi rovesníkmi z celej EÚ. Témou textov na preklad tento rok je „európska mládež“.

Johannes Hahn, komisár pre rozpočet a administratívu, v tejto súvislosti uviedol: „Touto súťažou chceme inšpirovať mladých ľudí, aby zvážili prekladateľskú kariéru, a podporiť výučbu cudzích jazykov. Rok 2022 je Európskym rokom mládeže. Súťaž spojí mladých ľudí z rôznych krajín, podnieti ich, aby rozvíjali svoju lásku k jazykom a pomôže im prekonať bariéry medzi ľuďmi a kultúrami. EÚ môže prekvitať len vtedy, ak dokážeme spolu komunikovať a porozumieť si – bez ohľadu na rozdiely medzi nami.

Súťažiaci si budú môcť vybrať ktorékoľvek dva z 24 úradných jazykov EÚ (z 552 možných jazykových kombinácií).

Prihlasovanie do súťaže prebieha v dvoch fázach. V prvej sa školy musia zaregistrovať do 12.00 SEČ 20. októbra 2022. Učitelia môžu vyplniť registračný formulár v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Komisia následne pozve do druhej fázy 705 škôl, ktoré náhodne vybral počítač. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente.

Vybrané školy potom do súťaže nominujú najviac piatich študentov. Účastníci môžu mať akúkoľvek národnosť, no musia byť narodení v roku 2005.

Súťaž sa uskutoční online 24. novembra 2022 vo všetkých vybraných školách.

Víťazov (jedného za každú krajinu) vyhlásia začiatkom februára 2023. Na jar 2023 budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien do Bruselu. Tam budú mať možnosť stretnúť sa s profesionálnymi prekladateľmi z Európskej komisie a dozvedieť sa viac o povolaní prekladateľa a o práci s jazykmi.

Súvislosti

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Cieľom je podporovať učenie sa jazykov na školách a umožniť mladým ľuďom vyskúšať si prekladateľskú prácu. Súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ a zapojiť sa do nej môžu sedemnásťroční študenti stredných škôl.

Pre niektorých účastníkov bola inšpiráciou študovať jazyky na vysokej škole a stať sa profesionálnymi prekladateľmi. Zároveň je príležitosťou na vyzdvihnutie bohatej jazykovej rozmanitosti EÚ.

Ďalšie informácie

Internetová stránka Juvenes Translatores

Facebooková stránka Juvenes Translatores

Sledujte Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad na Twitteri: @translatores

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. septembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku