Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok4. februára 2019Odhadovaný čas čítania: 3 min

Juvenes Translatores vyhrala Sofia Gregorová z Lučenca

sofia_web.jpg
© EU
Európska komisia každoročne organizuje súťaž Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“) pre 17-ročných žiakov stredných škôl. Práve dnes oznámila mená autorov najlepších 28 prekladov, ktorých čaká 3-dňový výlet do Bruselu. 

Zo Slovenska sa do súťaže zapojilo celkovo 13 škôl a 58 žiakov a spomedzi nich zvíťazil preklad Sofie Gregorovej zo Súkromného gymnázia v Lučenci.

 

 

Sofia prekladala text na tému kultúrneho dedičstva z nemčiny do slovenčiny, ktorý bol prepisom telefonického rozhovoru dvoch kamarátok: „Neznie to zle, ale čo to má všetko spoločné s kultúrnym dedičstvom? Ja som myslela na staré zrúcaniny alebo také niečo. To bola presne aj moja predstava, ale medzitým som sa stihla presvedčiť, že okrem múzeí a pamätníkov sem patrí aj hudba, hry a filmy - dokonca aj jedlo!"

V reakcii na výsledky súťaže komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet, ľudské zdroje a preklad uviedol: „Jazykové znalosti týchto talentovaných mladých ľudí ma príjemne prekvapili. Znalosť cudzích rečí je dnes kľúčová. Jazyky otvárajú dvere k väčšiemu počtu pracovných príležitostí a pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť iné kultúry a svetonázory. Želal by som si, aby každý z víťazov pokračoval vo svojej záľube v jazykoch a šíril nadšenie pre ne aj vo svojom okolí.“

Súťaž Juvenes Translatores sa konala 22. novembra 2018 súčasne vo všetkých prihlásených školách. Súťažiaci využili 154 z 552 možných jazykových kombinácií v rámci 24 úradných jazykov EÚ. Jednými z najzaujímavejších boli jazykové kombinácie prekladu z portugalčiny do holandčiny a z maďarčiny do fínčiny. Najbežnejšia jazyková kombinácia na Slovensku bol preklad z angličtiny do slovenčiny.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž už od roku 2007. Za tie roky sa zo súťaže stal pre mnohých z jej účastníkov a víťazov jedinečný zážitok. Takto na víťazstvo spomína aj minuloročná víťazka Katarína Kráľová: Táto súťaž bola pre mňa veľmi obohacujúca skúsenosť a musím sa priznať, že informácia o mojom víťazstve ma zaskočila a zároveň veľmi potešila. Výlet do Bruselu bol neopísateľný zážitok a toto mesto ma očarilo.“

Využiť svoje skúsenosti v praxi sa podarilo aj ďalšej slovenskej víťazke Agáte Brozovej z roku 2016: „Juvenes Translatores je jedinečná súťaž, s akou som sa nikdy pred tým nestretla. Prepája znalosti z rôznych jazykov a odvetví a ťažko sa dá v pár vetách vyjadriť, koľko mi účasť a víťazstvo v tejto súťaži toho priniesli. Nielenže mám teraz kamarátov v každej členskej krajine EÚ, ale dokonca sa mi naskytla príležitosť preložiť do slovenčiny naozajstnú knihu od anglicky hovoriaceho autora.“

Najlepší mladí prekladatelia z 28 členských krajín EÚ si v apríli pôjdu do Bruselu prevziať cenu a stretnú sa s profesionálnymi prekladateľmi pracujúcimi pre Európsku komisiu.

Kontext

Cieľom súťaže „Juvenes Translatores“ je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je to byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť sedemnásťroční žiaci stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ. Tento rok sa do súťaže zapojilo celkovo 3 252 účastníkov zo 751 európskych škôl.

Preklad je neoddeliteľnou súčasťou EÚ už od jej vzniku a je zakotvený vo vôbec prvom nariadení Európskeho spoločenstva – nariadení Rady EHS č. 1 – prijatom v roku 1958. Odvtedy sa počet jazykov v priebehu rozširovania EÚ zvýšil zo 4 na 24.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
4. februára 2019