Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. marca 2017Odhadovaný čas čítania: 3 min

Každý hlas by mal byť vypočutý

wp_dokument_web.jpg
© EU
Svet okolo nás sa čoraz väčšmi mení. Na každodenný život občanov Európy významne vplýva globalizácia, konflikty blízko našich hraníc, migrácia a vplyv nových technológií na spoločnosť a zamestnanosť. Výzvy, ktorým čelíme, sú obrovské, ale určite nie neprekonateľné. Buď sa môžeme týmto trendom podvoliť alebo sa chopíme nových príležitostí, ktoré nám prinášajú. Komentár Dušana Chreneka

Je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ako by mala Európska únia v aktuálnom kontexte fungovať. Toto je aj východiskový bod Bielej knihy o budúcnosti EÚ, ktorú v stredu 1. marca predstavila Európska komisia.

V čase, keď sa Veľká Británia chystá na odchod z EÚ a zároveň si 25. marca pripomenieme 60. výročie založenia Únie - je dobré obzrieť sa späť a pripomenúť si, čo sme spolu dosiahli. Vďaka EÚ máme za sebou mier trvajúci sedem desaťročí, prosperujúcu a zjednotenú Úniu s viac ako pol miliardou občanov. No podstatné je zamyslieť sa aj nad tým, kam kráčame a akú víziu vieme ponúknuť ľuďom v dnešných komplikovaných časoch.

Biela kniha o budúcnosti EÚ poukazuje na širokú škálu možností pre budúcnosť Európy dvadsiatich siedmich štátov. Obsahuje päť základných scenárov, ako by sa Únia mohla vyvíjať do roku 2025. Môžeme pokračovať v súčasnom smerovaní, zatiaľ čo kľúčové právomoci by zostali v rukách členských štátov. Druhou možnosťou je obmedziť sa na jednotný trh. Potom by bolo napríklad prekračovanie hraníc pri podnikaní alebo cestovaní sťažené pravidelnými kontrolami. Nájsť si prácu v zahraničí by bolo zložitejšie. Tretí scenár ponúka krajinám, ktoré si to želajú, aby spoločne konali viac a prehĺbili svoju spoluprácu vo vybraných oblastiach, ako napríklad obrana, vnútorná bezpečnosť. Ostatné krajiny sa môžu pridať neskôr, keď budú mať záujem. EÚ sa tiež môže rozhodnúť, že bude vo vybraných oblastiach politiky iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných, pri ktorých sa usúdi, že nemá pridanú hodnotu, bude menej aktívna. Piaty scenár ponúka cestu hlbšej spolupráce, kedy by sa členské štáty dohodli zdieľať viac právomocí, zdrojov a robiť spoločné rozhodnutia.

Tieto alternatívy nepredstavujú jediné možné riešenia. Majú byť chápané tak, že ukazujú spektrum možností a majú ilustračný charakter. Otvárajú diskusiu o tom aký bude vývoj Európskej únie. Výsledok týchto diskusií bude najpravdepodobnejšie kombináciou viacerých scenárov. To, ktorým smerom sa EÚ rozhodne kráčať, bude závisieť od členských štátov. Čo by si však malo 27 krajín zachovať sú spoločné hodnoty, jednota a vzájomná spolupráca.

Počet obyvateľov Európy klesá a jej ekonomická váha sa preto bude pravdepodobne postupne zmenšovať, zatiaľ čo iné časti sveta rastú. Práve Biela kniha má preto pomôcť naštartovať diskusiu o tom, ako otvoriť novú kapitolu európskeho projektu.

Na formovanie budúcnosti Európskej únie potrebujeme otvorenú debatu o EÚ a o tom, čo ľudia od nej chcú a očakávajú. Možnosť si vybrať by mali dostať v prvom rade občania. Každý hlas by mal byť vypočutý. Aký scenár pre budúcnosť Európy, našu budúcnosť, by ste chceli vy?

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Komentár bol uverejnený na www.aktuality.sk 3.3.2017.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. marca 2017