Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. októbra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Väčšina žiakov európskych základných a stredných škôl študuje aspoň jeden cudzí jazyk. Práve kultúra a jazyková rozmanitosť charakterizujú Európsku úniu. 

flags

Jazyky, ktorými sa hovorí v členských štátoch EÚ, sú neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. EÚ preto vo svojich programoch a pri práci svojich inštitúcií podporuje viacjazyčnosť

Zásada viacjazyčnosti je tiež jednou zo základných zásad EÚ. Je ukotvená v Charte základných práv EÚ, čo znamená, že občania EÚ majú právo používať ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov pri komunikácii s inštitúciami EÚ, a tie im musia odpovedať v tom istom jazyku. Právne akty a ich súhrny sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Rovnako zasadnutia Európskej rady a Rady Európskej únie sa tlmočia  a aj poslanci Európskeho parlamentu majú pri vystúpeniach v Parlamente právo používať ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ. 

Cudzie jazyky na školách 

Cudzie jazyky sú kľúčom k poznaniu iných kultúr, rozširujú naše obzory a otvárajú nám bránu do sveta. Viacjazyčnosť vedie k lepšiemu porozumeniu a bohatším zážitkom a vedomostiam. Zároveň je jednoznačnou výhodou aj pri uplatnení na pracovnom trhu.  

Najnovší prieskum Eurostatu sa pozrel na to, akú úroveň jazykových zručností majú mladí Európania. V roku 2021 študovalo aspoň jeden cudzí jazyk 86,3 % žiakov základných škôl, 98,5 % študentov nižšieho stredoškolského vzdelávania a 91 % vyššieho stredoškolského vzdelávania. 

V roku 2021 študovalo 61 % študentov vyššieho všeobecného vzdelávania dva alebo viac cudzích jazykov ako povinné predmety alebo v rámci povinných učebných osnov. V prípade vyššieho sekundárneho odborného vzdelávania bol tento podiel 34,9 %.  

Dobrou správou je, že Slovensko zaznamenalo veľký podiel študentov vyššieho stredoškolského vzdelávania študujúcich dva alebo viac jazykov. Spolu s Českom a Rumunskom sme sa zaradili medzi krajiny, v ktorých až 99 % študentov vyššieho stredoškolského vzdelávania študuje dva alebo viac cudzích jazykov. Vyššie sa v tomto ohľade umiestnilo už len Francúzsko a Luxembursko.  

jazyky

U stredoškolákov vedie angličtina 

V roku 2021 bola angličtina najštudovanejším cudzím jazykom na úrovni vyššieho všeobecného vzdelávania (96,8 % študentov). Čo sa týka vyššieho odborného stredoškolského vzdelávania v EÚ, angličtinu sa učí 78,6 % študentov. 

Angličtina je v súčasnosti prvý cudzí jazyk, ktorý by sme mali ovládať. Nemusí to však stačiť. Aj tu platí, že druhý jazyk je akýmsi bonusom pre život, pretože poskytuje lepšie šance aj v oblasti uplatnenia sa na trhu práce. 

Pokiaľ ide o všeobecné vzdelávanie v EÚ, na druhom mieste sa umiestnila španielčina (26,8 %), za ňou nasledovala francúzština (22,3 %), nemčina (21,8 %) a taliančina (3,2 %). Spomedzi jazykov, ktoré nepatria medzi úradné jazyky EÚ bola ruština najčastejšie vyučovaným jazykom (2,8 %), a to najmä v Estónsku (66 %) a Lotyšsku (59 %), ďalej nasledovala Litva (28 %) a Bulharsko (25 %). 

V odbornom vzdelávaní bola prvá nemčina (17,9 %), nasledovala francúzština (16,4 %), španielčina (7,0 %) a ruština (2,2 %). V tomto prípade sa ruština učila väčšinou v Lotyšsku (42 %), Bulharsku (30 %) a na Cypre (15 %).  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. októbra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku