Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. novembra 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Komisia navrhuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia

etias_web.png
© EU
Komisia dnes navrhuje zriadiť európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) s cieľom posilniť bezpečnostné kontroly cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku.

Tento návrh tak nadväzuje na oznámenie, ktoré predseda Juncker urobil v septembri vo svojej správe o stave Únie za rok 2016, a predstavuje prvú realizáciu prioritných opatrení, ktoré boli určené v bratislavskom pláne. V systéme ETIAS sa budú zhromažďovať informácie o všetkých cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku prichádzajúcich do Európskej únie s cieľom umožniť predbežné kontroly zamerané na nelegálnu migráciu a bezpečnosť. Prispeje sa tým k účinnejšiemu riadeniu vonkajších hraníc EÚ a zlepšeniu vnútornej bezpečnosti, pričom sa zároveň uľahčí legálne cestovanie cez schengenské hranice.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Našou hlavnou prioritou je zabezpečiť naše hranice a chrániť našich občanov. ETIAS odstráni problém chýbajúcich informácií vďaka krížovej kontrole informácií o žiadateľoch oslobodených od vízovej povinnosti s informáciami vo všetkých našich ostatných systémoch. Navrhovaný systém ETIAS bude zároveň jednoduchý, rýchly, lacný a efektívny.“

Komisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „ETIAS je chýbajúcim článkom v našom riadení hraníc, ktorý umožní prepojenie s našimi migračnými a bezpečnostnými politikami a uľahčí vstup do schengenského priestoru pre minimálne 95 % cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku. Európa nie je otvorená na úkor svojej bezpečnosti.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: „Teroristom a zločincom na štátnych hraniciach príliš nezáleží. Jediný spôsob, ako nad nimi zvíťaziť, spočíva v efektívnej spolupráci. ETIAS k tomu prispeje, pretože keď si všimneme problematických jednotlivcov a zabránime im v príchode, posilníme vnútornú bezpečnosť Európy.

Povolenie ETIAS nie je vízum, ide o ľahší režim, ktorý je priaznivejší pre návštevníkov. Štátni príslušníci krajín s liberalizovaným vízovým režimom budú môcť aj naďalej cestovať bez víz, ale pred cestou do schengenského priestoru budú musieť získať jednoduché cestovné povolenie. Umožní sa tak identifikovať osoby, ktoré by mohli predstavovať riziko neregulárnej migrácie alebo bezpečnostné riziko ešte pred tým, ako prídu na hranicu, a výrazne sa tak zvýši bezpečnosť vonkajších hraníc. ETIAS takisto odstráni existujúce nedostatky v oblasti informácií o cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku, pretože ešte pred ich príchodom na schengenskú hranicu bude zhromažďovať informácie, ktoré by mohli byť kľúčové pre orgány členských štátov. ETIAS preto predstavuje dôležitý krok vpred smerom k silnejším a inteligentnejším informačným systémom pre oblasť hraníc a bezpečnosti. ETIAS rovnako uľahčí prekračovanie vonkajších hraníc štátnym príslušníkom tretích krajín oslobodeným od vízovej povinnosti. Cestujúci budú mať včasné spoľahlivé informácie o vstupe do schengenského priestoru, čím sa značne zníži počet odopretých vstupov.

Na účely vydania rozhodnutia o povolení alebo zamietnutí žiadosti o cestu do EÚ automatizovaný systém vykoná predbežné kontroly, pričom sa v plnej miere budú rešpektovať základné práva a ochrana osobných údajov. Hoci konečné rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí vstupu budú vždy vydávať príslušníci pohraničnej stráže konkrétnej krajiny, ktorí vykonávajú hraničné kontroly v súlade s Kódexom schengenských hraníc, predbežnými kontrolami všetkých cestujúcich sa uľahčia hraničné kontroly a zaistí sa koordinované a harmonizované posúdenie štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti.

Systém ETIAS bude riadiť európska pohraničná a pobrežná stráž v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a Europolom. Informačný systém vyvinie agentúra eu-LISA, ktorá bude zároveň zabezpečovať jeho technické riadenie.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. novembra 2016