Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. septembra 2016Odhadovaný čas čítania: 3 min

Komisia plánuje zrušenie roamingových poplatkov v EÚ v roku 2017

mobil.jpg
© EU
Európania budú platiť za hovory, textové správy alebo pripojenie na internet zo svojich mobilných zariadení rovnaké ceny ako vo svojej krajine a budú mať neobmedzený prístup k ostatným prvkom svojich predplatených mobilných služieb (napr. k mesačným dátovým balíkom).

Komisia sa už desať rokov usiluje o zníženie príplatkov, ktoré telekomunikační operátori účtujú svojim zákazníkom vždy, keď prekročia hranice a používajú svoje mobilné zariadenia, či už na dovolenke alebo počas služobných ciest. Od roku 2007 sa ceny roamingu znížili o viac ako 90 %. V roku 2015 sa Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie dohodli na zrušení roamingových poplatkov pre tých, ktorí pravidelne cestujú v EÚ. Politika roamingu za domáce ceny zabezpečí, že zákazníkom budú bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sú práve na cestách, účtované od júna 2017 rovnaké ceny, aké platia svojmu mobilnému operátorovi vo svojej krajine.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Parlament a Rada súhlasili s našim návrhom na zrušenie roamingových poplatkov pre občanov, ktorí cestujú v rámci EÚ. Spoločne musíme zabezpečiť nízke ceny pre používateľov mobilných zariadení v celej Európe, aby mohli naplno využívať nové mobilné služby. Iný vývoj by európski spotrebitelia neakceptovali.“

Krok od zrušenia roamingových poplatkov

Kolégium komisárov v týchto dňoch diskutovalo o novom prístupe k zásade primeraného využívania a súhlasilo, že by sa na spotrebiteľov nemali vzťahovať žiadne časové ani objemové obmedzenia pri používaní ich mobilných zariadení v zahraničí v rámci EÚ. Tento nový prístup zároveň poskytuje operátorom efektívny mechanizmus zabezpečenia proti prípadnému zneužívaniu.

Tento nový mechanizmus bude vychádzať zo zásady miesta pobytu alebo stabilných väzieb európskeho spotrebiteľa na konkrétny členský štát EÚ (napríklad častá a dostatočne dlhá prítomnosť spotrebiteľa v členskom štáte poskytovateľa roamingu).

Navrhované pravidlá by mali umožniť všetkým cestujúcim používajúcim SIM kartu členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo na ktorý majú stabilné väzby, používať ich mobilné zariadenie v ktorejkoľvek inej krajine EÚ za rovnakých podmienok ako doma.

Ako príklad ľudí so „stabilnými väzbami“ možno uviesť pracovníkov, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia, občanov, ktorí žijú v zahraničí, ale pravidelne navštevujú svoju domovskú krajinu, alebo študentov programu Erasmus.

Kolégium komisárov prijme konečný návrh 15. decembra 2016 po tom, čo sa k nemu vyjadria BEREC (Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie), členské štáty a všetky zainteresované strany.

Členovia kolégia zároveň rokovali o revidovanom znení pravidiel potrebných na to, aby sa predišlo zneužívaniu v súvislosti s odstránením roamingových poplatkov naplánovaným na jún 2017.

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, k tomu vyhlásil: „Opatrenia Komisie v oblasti roamingových cien prinášajú európskym spotrebiteľom pozitívne výsledky. Vďaka dnešnému návrhu budeme môcť zrušiť roamingové poplatky od 15. júna 2017 pre všetkých, ktorí pravidelne cestujú v EÚ, a zároveň zabezpečiť, aby operátori mali k dispozícii nástroje na ochranu proti prípadnému zneužívaniu pravidiel.“

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. septembra 2016