Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. októbra 2022Zastúpenie na Slovensku

Komisia schválila Slovensku schémy pomoci za 1,1 miliardy eur

Schémy pomoci sú zamerané na pomoc slovenským podnikom pri dekarbonizácii ich výroby a znižovaní energetickej náročnosti. Sprístupnené budú čiastočne v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a sčasti cez modernizačný fond EÚ.

Schémy pomoci dekarbonizácia

Európska komisia 10. októbra schválila podľa pravidiel štátnej pomoci platných v EÚ dve slovenské schémy pomoci v celkovom objeme vyše 1,1 miliardy eur. Ide o pomoc pre podniky zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) na dekarbonizáciu ich výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti. 

Toto opatrenie má prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody, pomôcť so znižovaním závislosti od dovážaných ruských fosílnych palív a zároveň urýchliť zelenú transformáciu podľa plánu REPowerEU.

Obe slovenské schémy budú čiastočne financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti po tom, čo Komisia pozitívne vyhodnotila Plán obnovy a odolnosti Slovenska a Rada ho schválila. V praxi sa z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti použije 357,4 milióna eur na financovanie prvého opatrenia a z Modernizačného fondu 750 miliónov eur na druhé opatrenie.

Opatrenia pozostávajú z pomoci vo forme grantov založených na ponukách (t. j. výške požadovanej pomoci na každé zníženie emisií oxidu uličitého) a obmedzuje sa na celkové investičné náklady projektu. Projekty budú vyberané v dovedna piatich verejných súťažiach – prvá má prebehnúť v roku 2022 a posledná je naplánovaná na rok 2028.

Cieľom oboch schém je pomôcť niektorým priemyselným odvetviam znížiť emisie oxidu uhličitého (ďalej len „CO2“) vo výrobných procesoch a zároveň realizovať opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti priemyselných zariadení.

Opatrenia podporované v rámci schém siahajú od projektov elektrifikácie až po inštaláciu technológií na rekuperáciu priemyselného odpadového tepla. Očakáva sa, že vďaka obom schémam sa predíde uvoľneniu 5,233 mil. ton CO2 ročne. To je viac ako 12 % z cieľa Slovenska do roku 2030 (t. j. zníženie o 40 miliónov ton ekvivalentu CO2 v porovnaní s rokom 1990).

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. októbra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku