Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. marca 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Ľahšia cesta pre humanitárnu pomoc Ukrajine aj vďaka európskemu logistickému centru

Prvé kamióny s pomocou už dorazili do areálu v obci Haniska pri Košiciach, kde vzniklo európske humanitárne logistické centrum.

Európske humanitárne logistické centrum Haniska

Toto centrum začalo svoju prevádzku v pondelok 21. marca a zriadilo ho Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) v úzkej spolupráci so Slovenskou republikou. Podobné regionálne logistické uzly vznikli už aj v Rumunsku a Poľsku. Tieto centrá boli zriadené na združovanie, skladovanie a prepravu materiálnej pomoci z členských štátov EÚ na Ukrajinu a financuje ich Európska únia. O takúto pomoc môže požiadať každý členský štát, a to aktivovaním mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. 

Slovensko tento mechanizmus aktivovalo 27. februára, kedy požadovalo najmä poskytnutie dočasných prístreškov a iné potrebné vybavenie. Zoznam potrieb pozostáva z nemocničného vybavenia, vybavenia na dočasné ubytovanie, stravovacích dávok, hygienických súprav a nádob na vodu. V marci Slovensko rozšírilo svoju žiadosť o dopyt po liekoch a vakcínach. Navyše, Európska komisia dostala od Slovenska žiadosť o grant na prevádzku humanitárneho hubu v hodnote 8,1 milióna eur na obdobie 3 mesiacov.  

Takýto hub alebo uzol je sieťou viacerých skladov a prekladísk, kde sa zhromažďuje materiálna humanitárna pomoc darcov a posiela sa odtiaľ na územie, kde je potrebná. Cieľom je najmä zosúladenie ponuky a dopytu, optimalizácia kapacít, ale aj zníženie bezpečnostného rizika pre darcovské štáty a organizácie. Za logistiku zodpovedá pracovná skupina, ktorá je vytvorená zo zástupcov ministerstva vnútra, požiarneho zboru, konzultačnej služby a z dvoch styčných dôstojníkov ukrajinského požiarneho zboru.  

Centrum bude pracovať päť dní v týždni v 8-hodinových zmenách a na Ukrajinu plánuje vypraviť jeden nákladný vlak humanitárnej pomoci denne. Tovar prichádza do skladov najmä nákladnými autami. Kapacita humanitárneho centra neďaleko Košíc je približne 1100 paliet denne, čo je jeden celý vlak alebo 33 kamiónov humanitárnej pomoci. V prípade centra v Haniske je pridanou hodnotou najmä prítomnosť dvoch druhov koľají, a teda možnosť prekládky tovaru z európskych koľají na širokorozchodnú trať, ktorá je prítomná na Ukrajine. Slovensko je z pohľadu prepravy humanitárnej pomoci krajina hraničiaca s Ukrajinou a je aj tranzitnou krajinou pre viaceré ďalšie európske štáty. 

K 21. marcu ponúklo 7 členských štátov (Grécko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko a Slovinsko) rôzne zariadenia na dočasné bývanie a zdravotnícke potreby, z ktorých väčšina už bola dodaná na Slovensko. Jedna z dodávok sa uskutočnila 20. marca a obsahovala tábor s prístreškom, ktorý ponúklo Taliansko.  

Na základe žiadostí o pomoc sa Ukrajine od začiatku vojny poskytuje rozsiahla pomoc. Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany prišlo na Ukrajinu už 8 000 ton humanitárnej pomoci a významná pomoc smerovala aj Moldavsku, ktoré poskytlo útočisko veľkému počtu utečencov z Ukrajiny. Práve humanitárne centrá sú veľmi potrebné na riadenie obrovských tokov pomoci, ktoré prichádzajú na Ukrajinu v rámci celoeurópskej solidarity. 

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany zriadila Európska komisia v októbri 2001. Cieľom mechanizmu je posilniť spoluprácu medzi krajinami EÚ a šiestimi zúčastnenými štátmi (Island, Nórsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Turecko) v oblasti civilnej ochrany s cieľom zlepšiť prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne. Ak núdzová situácia prekročí schopnosť reakcie krajiny v Európe aj mimo nej, môže požiadať o pomoc prostredníctvom tohto mechanizmu. Európska komisia zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcie na katastrofy na celom svete, pričom prispieva aspoň na 75 % dopravných a/alebo prevádzkových nákladov spojených s nasadením. V prípade katastrofy v rámci Európskej únie alebo mimo nej Komisia podporuje členské štáty a zúčastnené štáty mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) spolufinancovaním nákladov na dopravu a prevádzkových nákladov. Príkladom je mobilizácia vybavenia a personálu nasadeného v humanitárnych krízach alebo prírodných katastrofách, akými sú i lietadlá na pomoc v boji proti lesným požiarom.

Záznam z tlačového brífingu z európskeho logistického centra v Haniske s premiérom SR Eduardom Hegerom, eurokomisárom pre krízový manažment Janezom Lenarčičom a ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom z dňa 23. marca 2022 v Haniske: 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. marca 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku