Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok12. júla 2016Odhadovaný čas čítania: 4 min

Lepšia ochrana osobných údajov medzi EÚ a USA

jourova_pritzker.jpg
© EU
Európska komisia spúšťa štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý poskytuje väčšiu ochranu pri transatlantickej výmene údajov. Tento nový rámec chráni základné práva každej fyzickej osoby v EÚ, ktorej osobné údaje sa prenášajú do Spojených štátov, a podnikom, ktoré sú odkázané na transatlantickú výmenu údajov, prináša právnu zrozumiteľnosť.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Dnes sme schválili nový štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Bude chrániť osobné údaje našich občanov a podnikom zabezpečí zrozumiteľné pravidlá. So všetkými našimi partnermi v Európe a USA sme usilovne pracovali na tom, aby sme dospeli k tejto dohode a dosiahli ju čo najskôr. Toky údajov medzi našimi kontinentmi majú zásadný význam pre našu spoločnosť a hospodárstvo – teraz máme spoľahlivý rámec, ktorý zabezpečí, aby sa tieto prenosy uskutočňovali za najlepších a najbezpečnejších podmienok“.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla: „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je nový spoľahlivý systém, ktorý chráni osobné údaje Európanov a firmám zabezpečuje právnu istotu. Prináša prísnejšie normy ochrany údajov, ktoré sa lepšie vymáhajú, záruky týkajúce sa prístupu vlády, jednouchšie prostriedky nápravy pre fyzické osoby v prípade sťažností. Novým rámcom sa obnoví dôvera spotrebiteľov pri prenose ich údajov cez Atlantik. Aby sme dosiahli zavedenie mechanizmu s najvyššími normami ochrany osobných údajov Európanov, spolupracovali sme s európskymi orgánmi pre ochranu údajov, Európskym parlamentom, členskými štátmi a našimi partnermi v USA.“

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je založený na týchto zásadách:

  • Prísne povinnosti pre spoločnosti pri nakladaní s údajmi: V rámci nového mechanizmu bude Ministerstvo obchodu USA vykonávaťpravidelné aktualizácie a preskúmania zúčastnených spoločností, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti dodržiavali pravidlá, ktorým sa samé podriadili. Ak ich spoločnosti nebudú v praxi dodržiavať, budú musieť čeliť sankciám a vyradeniu zo zoznamu. Sprísnenie podmienokďalšieho prenosu údajov tretím stranám umožní garantovať rovnakú úroveň ochrany v prípade prenosu od spoločnosti, ktorá je zapojená do štítu na ochranu osobných údajov.

 

  • Jasné záruky a povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády USA k údajom: Spojené štáty poskytli EÚ záruky, že prístup verejných orgánov k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti podlieha jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu. Každý občan v EÚ bude môcť takisto prvýkrát využívať mechanizmy nápravy v tejto oblasti. USA vylúčili nerozlišujúce hromadné sledovanie osobných údajov, ktoré budú do USA prenášané v rámci nového štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby ďalej objasnil, že hromadný zber údajov sa bude môcť použiť len za osobitných podmienok a musí byť čo najviac cielený a čo najužšie zameraný. Úrad uvádza podrobné informácie o zavedených zárukách na použitie údajov za takýchto výnimočných okolností. Minister zahraničných vecí USA vytvoril pre Európanov možnosť nápravy v oblasti spravodajských informácií, a to zriadením funkcie ombudsmana pri ministerstve zahraničných vecí.

 

  • Účinná ochrana práv fyzických osôb: Každý občan, ktorý sa domnieva, že jeho údaje boli zneužité v rámci štítu na ochranu osobných údajov, bude môcť využiť niektorý z prístupných a cenovo dostupných mechanizmov riešenia sporov. V ideálnom prípade bude sťažnosť riešiť samotná spoločnosť. Prípadne sa poskytnú bezplatné riešenia alternatívneho riešenia sporov. Fyzické osoby sa môžu obrátiť aj na vlastný vnútroštátny orgán pre ochranu údajov, ktorý v spolupráci s Federálnou obchodnou komisiou zabezpečí prešetrenie a vyriešenie sťažností občanov EÚ. Ak sa prípad nevyrieši žiadnym z iných prostriedkov, poslednou možnosťou bude mechanizmus rozhodcovského konania. Možnosťou nápravy v oblasti národnej bezpečnosti pre občanov EÚ sa bude zaoberať ombudsman nezávislý od spravodajských služieb USA.

 

  • Spoločný každoročný mechanizmus preskúmania: Mechanizmus bude monitorovať fungovanie štítu na ochranu osobných údajov vrátane záväzkov a záruk, pokiaľ ide o prístup k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti. Preskúmanie budú vykonávať Európska komisia a Ministerstvo obchodu USA, ktoré prizvú expertov zo spravodajských služieb USA a európskych orgánov pre ochranu osobných údajov. Komisia využije všetky ostatné dostupné zdroje informácií a vydá verejnú správu určenú Európskemu parlamentu a Rade.

Viac informácií o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. júla 2016