Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok14. júla 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Letná hospodárska prognóza 2022 Európskej komisie - vojenská agresia Ruska zhoršuje vyhliadky

Ruská vojenská agresia voči Ukrajine naďalej negatívne ovplyvňuje hospodárstvo EÚ a v porovnaní s jarnou prognózou ho smeruje na cestu nižšieho rastu a vyššej inflácie.

Eurobankovky

V (priebežnej) hospodárskej prognóze z leta 2022 sa predpokladá, že hospodárstvo EÚ zaznamená v roku 2022 rast na úrovni 2,7 % a v roku 2023 na úrovni 1,5 %. V eurozóne sa očakáva rast na úrovni 2,6 % v roku 2022, pričom v roku 2023 sa predpokladá jeho spomalenie na 1,4 %. Priemerná ročná inflácia dosiahne podľa očakávaní vrchol v roku 2022 na úrovni 7,6 % v eurozóne a 8,3 % v EÚ (historicky najvyššie úrovne), a následne v roku 2023 klesne na 4,0 %, resp. 4,6 %.

Otrasy vyvolané vojnou majú negatívny vplyv na rast. Invázia Ruska na Ukrajinu vyvinula ďalší tlak na zvyšovanie cien energií a potravinových komodít. Tieto faktory zvyšujú globálne inflačné tlaky, znižujú kúpnu silu domácností a vyvolávajú rýchlejšie reakcie menovej politiky, než sa pôvodne predpokladalo. Hospodárstvo EÚ je naďalej obzvlášť zraniteľné voči vývoju na trhoch s energiou vzhľadom na svoju vysokú závislosť od ruských fosílnych palív, pričom oslabovanie globálneho rastu navyše znižuje vonkajší dopyt. Dynamika, ktorá sa dosiahla pri minuloročnom oživení, a o niečo silnejší než očakávaný prvý štvrťrok potiahnu ročnú mieru rastu v roku 2022. Napriek sľubnej letnej turistickej sezóne sa predpokladá, že hospodárska aktivita bude v zostávajúcej časti roka utlmená. Očakáva sa, že v roku 2023 sa vďaka odolnému trhu práce, zmierneniu inflácie, podpore z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a stále veľkému objemu nadmerných úspor zvýši tempo štvrťročného hospodárskeho rastu. Celkovo má hospodárstvo EÚ naďalej rásť, ale výrazne pomalším tempom, než sa predpovedalo v prognóze z jari 2022.

Očakáva sa, že rekordne vysoká inflácia sa v roku 2023 zmierni. Prognóza inflácie bola v porovnaní s jarnou prognózou výrazne upravená smerom nahor. Okrem výrazného zvýšenia cien v druhom štvrťroku sa ďalší nárast cien plynu v Európe prenesie na spotrebiteľov aj cez ceny elektrickej energie. Predpokladá sa, že inflácia v eurozóne dosiahne vrchol na úrovni 8,4 % (medziročne) v treťom štvrťroku 2022 a od toho momentu bude postupne klesať a v poslednom štvrťroku 2023 klesne pod 3 % tak v eurozóne, ako aj v EÚ, keďže začne dochádzať k postupnému uvoľňovaniu tlakov vyplývajúcich z obmedzenia ponuky a cien komodít.

Riziká ohrozujúce prognózu hospodárskej aktivity a infláciu vo veľkej miere závisia od vývoja vojny, a najmä od jej dôsledkov na dodávky plynu do Európy. Nové zvyšovanie cien plynu by mohlo ďalej dvíhať infláciu a spomaliť rast. Druhotné vedľajšie účinky by zase mohli zosilniť inflačné sily a viesť k výraznejšiemu sprísňovaniu finančných podmienok. Nemožno vylúčiť možnosť, že návrat pandémie v EÚ opäť naruší hospodárstvo. Na druhej strane by sa mohli zintenzívniť nedávne tendencie poklesu cien ropy a iných komodít, čo by viedlo k rýchlejšiemu utlmeniu inflácie, než sa predpovedá v súčasnosti. Vďaka silnému trhu práce by súkromná spotreba navyše mohla byť odolnejšia voči zvyšovaniu cien, ak by domácnosti využívali viac svojich akumulovaných úspor.

Slovenská ekonomika sa naďalej zotavuje z recesie vyvolanej pandémiou a hoci je rast reálneho HDP na jar slabší, ako sa očakávalo, predpokladá sa, že v roku 2022 dosiahne 1,9 % a v roku 2023 2,7 %. Následky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine by mali v horizonte prognózy obmedziť hospodársky rast. Novozavedený balík na podporu rodín s deťmi v kombinácii s ďalšími vládnymi opatreniami by mal v roku 2023 podporiť vyššie spotrebiteľské výdavky, ale strata kúpnej sily domácností bude naďalej obmedzovať rast súkromnej spotreby. Veľký exportný priemysel na Slovensku je naďalej obmedzený narušením dodávateľského reťazca a rastúcimi cenami vstupov. Okrem toho sa očakáva, že hlavné exportné trhy Slovenska budú rásť pomalším tempom. Oba tieto efekty znížia príspevok exportu tovarov k rastu. V roku 2023 by rast exportu malo podporiť postupné uvoľňovanie obmedzení ponuky. Predpokladá sa, že po zvýšení o 10,5 % v roku 2022 inflácia narastie o 8,2 % v roku 2023 v dôsledku ďalšieho prudkého nárastu regulovaných cien zemného plynu pre domácnosti. Očakáva sa, že rast cien potravín, služieb a priemyselných tovarov bude pretrvávať aj v roku 2023, ale pomalším tempom ako v roku 2022. Bez zmierňujúcich opatrení pre ceny plynu a dohody o zmrazení cien elektriny by inflácia v roku 2023 mohla byť výrazne vyššia.

Letná hospodárska prognóza Európskej komisie pre Slovensko a EÚ

Viac informácií nájdete v:

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
14. júla 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku