Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. júna 2023Zastúpenie na Slovensku

LGBTI+ Business Fórum 2023

Vzdelávanie je jednou z ciest, ako riešiť problémy spojené s netoleranciou v našej spoločnosti.  

LGBTI

Dňa 26. júna 2023 sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave uskutočnilo LGBTI+ Business Fórum 2023, ktorého nosnou témou bolo vzdelávanie ako nástroj na búranie predsudkov.

Podujatie bolo určené primárne pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o inkluzívny prístup medzi svojimi zamestnancami. "Tolerancia a rôznosť sú kľúčom k úspechu jednotlivých pracovných kolektívov, ale aj ich tvorivosti,” povedal v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.  

Okrem zástupcov zamestnávateľov sa na podujatí zúčastnili tiež predstavitelia viacerých zahraničných obchodných komôr, ktorí aktívne pristupujú k podpore inkluzívneho prístupu na pracovisku. Práve firmy a organizácie sú často hlavným kontaktným miestom alebo platformou, kde sa rieši vzdelávanie ľudí v produktívnom veku aj po tom, ako opustia vzdelávací systém. 

Súčasťou rôznorodého programu boli krátke ukážky vzdelávacích workshopov zameraných na budovanie porozumenia pomocou teoretických príkladov, rozvíjanie schopnosti rozoznávať dezinformácie a na vytváranie psychologicky bezpečného prostredia na pracovisku. Pre mnohých LGBTI+ ľudí, ktorí nenachádzajú porozumenie vo svojej rodine a podporu vo svojej krajine, môže poskytovať komfort práve zázemie v práci, kde trávime až tretinu nášho času. Firmy a podniky, môžu prejaviť záujem zorganizovať takéto vzdelávacie aktivity priamo pre svojich zamestnancov. Ďalšie príspevky sa venovali tomu, ako rôznorodosť podporuje úspešnosť tímov, ale aj ako komunikovať s ľuďmi z LGBTI+ komunity s rešpektom, s čím súvisí aj problematika podpory rodičov LGBTI+ detí. 

LGBTI

O tom, prečo ľudia veria dezinformáciám a ako komunikovať s tými, ktorí im podliehajú, porozprával novinár a odborník na informačnú bezpečnosť Vladimír Šnídl. Podľa neho sa dezinformácie šíria najmä preto, že používatelia sociálnych sietí nie sú pripravení na záplavu informácií, ktoré tam na nich striehnu. Zároveň nie sú vždy schopní kriticky vyhodnotiť, či je informácia pravdivá alebo nie. 

Katarína Zerzan účastníkom biznis fóra priblížila, ako môžeme všetci podporiť LGBTI+ zamestnancov a zamestnankyne bez toho, aby sme patrili do tejto skupiny, a zároveň, kde si o tejto téme nájdeme viac doplňujúcich informácií. Zaujímavú perspektívu rodičov LGBTI+ ľudí sprostredkovala Zlatica Maarová zo Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí. 

Spoluorganizátorom podujatia bolo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Partnermi podujatia boli IBM, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovenská národná galéria, Európska investičná banka na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. júna 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku