Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. februára 2023Zastúpenie na Slovensku

Ľudia utekajúci z Ukrajiny čelia v EÚ problémom, vyplýva z prieskumu agentúry FRA

Celá Európa poskytuje rozsiahlu podporu obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred ruskou inváziou. Ako však vyplýva z posledného prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), utečenci narážajú na mnohé praktické ťažkosti.

ukrajinská rodina

Utečenci z Ukrajiny narážajú na ťažkosti v oblasti vzdelávania, pri hľadaní zamestnania i pri tom, aby vystačili s peniazmi. Výsledky prieskumu by mali viesť tvorcov politických opatrení k hľadaniu udržateľných riešení, ktoré budú prínosné jednak pre utečencov, jednak pre hostiteľské spoločnosti.

„Agresia na Ukrajine vyvolala najväčšiu humanitárnu krízu v Európe od druhej svetovej vojny,“ konštatuje riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „EÚ a jej členské štáty prijali dočasné riešenia, ktoré poskytujú tak potrebnú pomoc. Lenže vojna sa predlžuje, a preto musíme zaviesť účinné dlhodobé opatrenia, ktoré umožnia hostiteľským spoločnostiam i vysídleným osobám, aby sa dokázali prispôsobiť dramatickým zmenám, ktoré tento ozbrojený konflikt spôsobil.“

Správa agentúry FRA s názvom Na úteku z Ukrajinyzachytáva priame svedectvá približne 14 500 osôb, ktoré utiekli pred vojnou a usadili sa v EÚ.

Hoci každý tretí sa dnes cíti byť súčasťou spoločenstva hostiteľskej krajiny, rovnaká časť z nich by sa chcela vrátiť na Ukrajinu.

Jedna Ukrajinka v Rumunsku zhrnula pocity mnohých svojich krajanov z prijatia v Európe: „Je úžasné, ako veľmi sa o nás, Ukrajincov, od začiatku vojny starajú, pomáhajú nám a podporujú nás.“

Rýchla aktivácia smernice EÚ o dočasnej ochrane umožnila ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom rýchlo sa usadiť a pracovať, cestovať i získať prístup k službám v celej EÚ. Z prieskumu však vyplýva, že pretrvávajú praktické ťažkosti:

• Jazyk: Hoci 23 % ľudí navštevuje jazykové kurzy, neznalosť jazyka hostiteľskej krajiny predstavuje hlavný dôvod, pre ktorý predčasne ukončujú štúdium, nemôžu si nájsť zamestnanie alebo sa ťažko dostávajú k zdravotnej starostlivosti.

Ako sa nám zverila jedna z opýtaných žien v Nemecku: „Je veľmi ťažké žiť v krajine, ktorej jazyku nerozumiete a nedokážete sa ním dohovoriť. To je veľmi veľký problém pri riešení mnohých ťažkostí.“

• Bývanie: Hoci 59 % ľudí si platí za ubytovanie, často musia využívať spoločné sociálne zázemie, ako je napríklad toaleta či kuchyňa. Mnohým z nich chýba súkromie alebo tichá miestnosť, v ktorej by sa ich deti mohli pripravovať na vyučovanie.

• Vzdelávanie: 59 % detí sa vzdeláva online v ukrajinskej škole alebo študuje samostatne s materiálmi či podporou z Ukrajiny.

• Práca: Len 33 % ľudí má platené zamestnanie a 33 % žien nepracuje, pretože sa musia starať o deti alebo starších/chorých príbuzných. 48 % ľudí uvádza, že ich nové zamestnanie je pod úrovňou vzdelania, ktorú dosiahli, a 30% tvrdí, že boli v práci vykorisťovaní.

• Životné náklady:  79 % má problém vyjsť s peniazmi.

Zdravie:  49% ľudí pociťuje od príchodu do hostiteľskej krajiny skľúčenosť a depresiu. 49 % malých detí má problémy so spánkom a/alebo sústredením.

Prieskum sa uskutočnil od augusta do septembra 2022 v Bulharsku, Česku, Estónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a Taliansku.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642

Správa agentúry FRA s názvom Na úteku z Ukrajiny je dostupná tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. februára 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku