Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok16. decembra 2021Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Máte výrobok či službu šetrnú ku životnému prostrediu? Overte si to vďaka najspoľahlivejším metódam v celej EÚ

Európska komisia prijala odporúčanie, aby pomohla spoločnostiam pri výpočte ich environmentálneho správania a pri výrobe produktov a poskytovaní služieb, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Environmental Footprint Methods

Spoločnosť, ktorá chce uviesť na trh svoj výrobok ako šetrný k životnému prostrediu, to nemá jednoduché. Na spoločnom trhu si často musí vyberať medzi rôznymi metódami a iniciatívami, ktoré uvedenie takéhoto výrobku či služby sprevádzajú. Bez spoľahlivého nástroja, ktorý výrobcovi či podniku pomôže sledovať rôzne hodnotenia, je zlepšovanie jeho environmentálneho správania náročné. Výsledkom sú potom častokrát dodatočné náklady pre podniky, vznik mnohých nejasností u spotrebiteľov, ale aj potenciálne premárnené príležitosti propagovať skutočne udržateľné výrobky, ktoré rešpektujú životné prostredie.

Európska komisia preto prijala revidované odporúčanie o používaní metód environmentálnej stopy, ktoré podnikom pomôžu pri výpočte ich environmentálneho správania na základe spoľahlivých, overiteľných a porovnateľných informácií a iným subjektom, ako napríklad orgánom verejnej správy, mimovládnym organizáciám, obchodným partnerom, zase pomôžu získať prístup k takýmto informáciám. Toto odporúčanie Komisie má tiež motivovať priemysel, aby vyrábal také výrobky, ktoré majú čo najlepšie environmentálne vlastnosti. Revidované odporúčanie prispieva aj k plneniu cieľov EÚ v oblasti Európskej zelenej dohody i obehového hospodárstva.

Metódy environmentálnej stopy EÚ sú v súčasnosti najspoľahlivejším, najporovnateľnejším a najoveriteľnejším spôsobom, ako zistiť skutočnú environmentálnu stopu výrobku alebo organizácie. Európania si čoraz viac uvedomujú svoju environmentálnu stopu a mnohí chcú vo svojom každodennom živote prijímať rozhodnutia šetrné k životnému prostrediu. Tieto metódy pomôžu zlepšiť environmentálne správanie a pomôžu dosiahnuť skutočne čisté a obehové hospodárstvo.

Metódami environmentálnej stopy sa meria a komunikuje nielen o environmentálnych vlastnostiach výrobkov (tovarov i služieb), ale i organizácií/podnikov počas celého ich životného cyklu, pričom sa vychádza z vedecky podložených metód posudzovania dohodnutých na medzinárodnej úrovni. Tieto metódy pokrývajú 16 environmentálnych vplyvov vrátane zmeny klímy a rôznych dopadov týkajúcich sa vody, ovzdušia, zdrojov, využívania pôdy a toxicity. Všeobecné metódy sú doplnené špecifickými pravidlami, ktoré sa týkajú konkrétnych výrobkov či podnikov, čo umožňuje porovnávať environmentálne vlastnosti podobných výrobkov a podnikov pôsobiacich v podobných odvetviach.

Európska komisia navrhla metódy environmentálnej stopy výrobkov a organizácií/podnikov ako spoločný spôsob merania environmentálneho správania. S používaním metód environmentálnej stopy sa už počíta aj v kontexte mnohých politík a právnych predpisov EÚ, akými sú aj nariadenie o taxonómii, iniciatíva pre udržateľné batérie či záväzok zelenej spotreby. Na základe výsledkov komplexného testovania Európska komisia teraz skúma, ako využiť metódy environmentálnej stopy výrobkov a organizácií aj v ďalších jej politikách.

V akčnom pláne pre obehové hospodárstvo 2020 sa predpokladá, že „Komisia navrhne, aby spoločnosti dokladovali svoje environmentálne tvrdenia metódami environmentálnej stopy výrobkov a organizácií.“ Ide o súbor vzájomne prepojených iniciatív na vytvorenie silného a súdržného politického rámca, vďaka ktorému sa skutočne udržateľné výrobky, služby a obchodné modely v Európe stanú normou, a nie iba akousi výnimkou. Zároveň sa majú modely spotreby transformovať tak, aby sa v prvom rade neprodukoval žiadny odpad.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
16. decembra 2021
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku