Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. mája 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii

Niektoré členské štáty a EÚ urobili pokrok v dodržiavaní základných práv, na ktorých je naša Únia postavená. 

IDAHOT

Život ľudí sa výrazne zlepšil vďaka legislatívnemu vývoju, judikatúre a politickým iniciatívam, ktoré spoločne prispeli k vytváraniu rovnocennejších spoločností. Napriek tomu sú podľa najnovšej dúhovej mapy Medzinárodnej asociácie lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA-Europe) lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové, intersexuálne a queer osoby stále vystavené diskriminácii, obťažovaniu, prenasledovaniu, väzneniu, alebo sú dokonca obeťami vrážd – a to len za to, že sú osobami LGBTIQ+. Všetko sa to deje v širšom kontexte hnutí vystupujúcich proti rodovej rovnosti a proti LGBTIQ osobám. Ich vystupovanie ohrozuje dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je rovnosť pre všetkých.

Počnúc šikanovaním v školách cez diskrimináciu na pracovisku, kybernetické obťažovanie až po fyzické útoky, situácia je desivá. Hoci je to neprijateľné, tieto násilné prejavy ohrozujú samotnú existenciu LGBTIQ osôb. Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii je pre Európsku komisiu príležitosťou prehodnotiť, čo sa na zlepšenie tejto situácie robí.

Prvým dôležitým krokom zo strany Komisie bolo prijatie stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb. Navrhli sme, aby sa vo všetkých členských štátoch EÚ posilnila právna ochrana pred diskrimináciou. Na tento účel je nutné posilniť právomoci a nezávislosť orgánov pre otázky rovnosti. Chceme zlepšiť ochranu pred nenávistnými prejavmi a trestnými činmi páchanými z nenávisti. Preto sme navrhli, aby sa proti nim zaviedli opatrenia a aby sa najmä tie prejavy a trestné činy, ktoré sú motivované nenávisťou voči LGBTQI+ osobám, zahrnuli do zoznamu cezhraničných trestných činov v EÚ. Takisto sme navrhli harmonizované pravidlá na úrovni EÚ, ktoré sa týkajú medzinárodného práva súkromného v súvislosti s rodičovstvom. Chceme tak chrániť a rešpektovať základné práva všetkých detí v cezhraničných situáciách na území Únie. Poslednou, ale nemenej dôležitou súčasťou nášho úsilia je posilňovanie a financovanie organizácií občianskej spoločnosti s cieľom presadzovať práva v oblasti rovnosti v celej EÚ.

V rámci stratégie predstavíme prvú celoúnijnú štúdiu o sociálno-ekonomickej situácii intersexuálnych osôb. Výskum upozornil na ťažkosti, s ktorými sa intersexuálne osoby stretávajú vo všetkých oblastiach života. Poskytol informácie o prevalencii lekárskych zákrokov u intersexuálnych osôb v Európe, ku ktorým tieto osoby nedali súhlas a ktoré neboli životne dôležité.

To, že poukážeme na skúsenosti LGBTIQ osôb s diskrimináciou, nám pomôže lepšie bojovať s problémami pri vykonávaní stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb. Máme morálnu povinnosť voči LGBTIQ osobám urobiť všetko pre to, aby sme vytvorili Úniu rovnosti, v ktorej sa budú všetci jej občania i neobčania cítiť bezpečne a budú môcť slobodne žiť svoj život.

Helena Dalliová, komisárka pre rovnosť

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. mája 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku