Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. apríla 2021

Medzinárodný deň Rómov 2021

roma_kids.png
© EU
Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa Rómov vydali podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Vĕra Jourová, komisárka pre rovnosť Helena Dalliová a komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Olivér Várhelyi vyhlásenie.

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov oslavujeme spolu s našou najväčšou európskou etnickou menšinou jej jedinečný prínos k európskej rozmanitosti a dedičstvu. Takisto si pripomíname 50. výročie prvého svetového rómskeho kongresu. 

Mnohí Rómovia však vo svojom každodennom živote neustále čelia predsudkom, diskriminácii, protirómskym postojom a sociálno-ekonomickému vylúčeniu. Okrem toho rómske komunity tvrdo zasiahla aj celosvetová pandémia. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme vyriešili nielen súčasnú krízu, ktorá ich postihuje, ale aby sme skutočnú zmenu priniesli aj v praxi. 

Európska komisia preto s týmto cieľom prijala ambiciózny strategický rámec EÚ pre Rómov – nový 10-ročný plán s cieľom dosiahnuť rovnosť Rómov v Európskej únii i mimo nej. Strategický rámec obsahuje komplexný zoznam opatrení na boj proti diskriminácii a protirómskym postojom, na podporu sociálneho začleňovania, účasti Rómov na sociálnom živote a na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému všeobecnému vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu v celej Európe. 

Členské štáty EÚ na základe tohto strategického rámca jednohlasne prijali odporúčanie o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov. Vyslali tým silný a jasný signál, že sú odhodlané riešiť viaceré výzvy, ktorým rómske komunity čelia v celej EÚ. Strategický rámec EÚ pre Rómov zohráva kľúčovú úlohu aj mimo EÚ, a to v prístupových rokovaniach so západným Balkánom. 

Záväzok členských štátov je rozhodujúci na dosiahnutie dobrých výsledkov v nasledujúcich desiatich rokoch. Európa má pred sebou ešte dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti Rómov, rešpektovaniu rozmanitosti a vzájomnému porozumeniu historických skúseností. Vzájomnou spoluprácou môžeme dosiahnuť zmenu a odkryť obrovský potenciál Rómov, a to v prospech samotných Rómov, ako aj celej Európy.“

 

 

Súvislosti

Rómovia sú najväčšou menšinou v Európe, pričom 10 – 12 miliónov Rómov žije v EÚ a v jej okolitých krajinách, ktoré sú zapojené do procesu rozširovania EÚ. Hoci sa ich situácia zlepšila, najmä v oblasti vzdelávania, Európa má pred sebou ešte dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti Rómov. Naďalej pretrváva marginalizácia a mnoho Rómov neustále čelí neprimeranej diskriminácii, protirómskym postojom a sociálno-ekonomickému vylúčeniu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. apríla 2021