Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. augusta 2016Odhadovaný čas čítania: 4 min

Merali sme postoje občanov k EÚ

eu_emblem_farb.jpg
© EU
V júli 2016 vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer, ktorý meral postoje Európanov k najaktuálnejším otázkam a výzvam Európskej únie. Podľa jeho výsledkov sú najväčšími výzvami imigrácia a terorizmus. Zároveň väčšina Európanov podporuje spoločné európske riešenie existujúcich ťažkostí. Na Slovensku naďalej pretrváva vysoká podpora voľného pohybu a spoločnej meny, ktoré sú významnými symbolmi členstva v Únii. Občanmi EÚ sa cíti byť 75% Slovákov.

Najčastejšou odpoveďou na otázku akým ohrozeniam v súčasnosti EÚ čelí boli imigrácia (48%, oproti poslednému Eurobarometru pokles o 10%)  a terorismus (39%, +14%). Výsledky jasne odrážajú aktuálne udalosti v spoločnosti. Tieto dve oblasti vystriedali na horných priečkach obáv ekonomické otázky ako hospodárska situácia (19%, -2), verejné financie (16%, -1) a nezamestnanosť (15%, -2). Imigrácia je na prvom mieste v 20 členských štátoch. Terorizmus je na prvom mieste v 8 členských štátoch, vo všetkých krajinách, okrem Grécka, je terorizmus na jednom z prvých dvoch miest.

Na národnej úrovni (teda čomu najviac čelí členský štát) sú medzi výzvami: nezamestnanosť, (33%),  imigrácia (28%) a hospodárska situácia doma (19%).

Podpora priorít Európskej komisie

Voľný pohyb osôb tovarov a služieb si naďalej udržuje vysokú podporu, v jeho prospech sa vyjadrilo 79% Európanov. Vyše polovica respondentov považuje voľný pohyb za najpozitívnejší výdobytok EÚ. Stabilná ostáva aj podpora  Eura: 55% v EÚ, 68% v eurozóne.

56% Európanov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Rovnaký počet respondentov vyjadril podporu jednotnému digitálnemu trhu. 70% občanov EÚ je za spoločnú energetickú politiku.

Európania v niektorých oblastiach uprednostňujú spoločné Európske riešenia.

67% Európanov vyjadrilo podporu spoločnej európskej politike v oblasti migrácie. Takmer 6 z 10 Európanov je za migráciu z iných členských štátov EÚ, ale rovnaký pomer sa vyjadril negatívne o imigrácii z krajín mimo EU.

Naďalej pretrváva trend vyššej dôvery v EÚ ako v národné vlády. Počet Európanov, ktorí veria EÚ stúpol na 33%, národným vládam dôveruje 27% respondentov. 38% respondentov vníma EÚ neutrálne, pozitívne ju vidí 34%, negatívne 27%.

Čo sa týka pocitu európanstva, 66% respondentov sa vyjadrilo, že sa cítia byť občanmi EÚ. V tomto duchu sa vyjadrila väčšina respondentov v jednotlivých členských štátoch.

Prieskum sa uskutočnil 21 - 31 mája 2016 v 34 krajinách (EÚ 28 + kandidátske krajiny) oslovených bolo 31,946 respondentov.

Výsledky za Slovensko.

Ako veľké plus členstva v EÚ, Slováci dlhodobo oceňujú voľný pohyb. V aktuálnom Eurobarometri sa v prospech voľného pohybu osôb, tovarov a služieb vyjadrilo 87% slovenských respondentov, čo je nad priemerom EÚ. Dlhodobo vysoká je podpora spoločnej meny Euro, aktuálne na úrovni 78%.

Občanom EÚ sa cíti byť 75% opýtaných Slovákov, čo je o 9% viac ako európsky priemer (66%).

EÚ má v očiach 30% Slovákov pozitívny imidž, neutrálne ju vníma 43% opýtaných, negatívne 26%. 37% respondentov sa vyjadrilo, že majú pocit, že ich hlas v EÚ zaváži. Ohľadom budúcnosti EÚ sme optimistickejší ako priemer EÚ: 54% vs 50%.

Až 70% Slovákov sa vyjadrilo, že Úniu vníma ako svetového hráča, ktorého hlas vo svete zaváži. Vo viacerých oblastiach Slováci podporujú spoločné Európske riešenia, 76% sa vyslovilo za spoločné obrannú a bezpečnostnú politiku, 68% podporuje spoločnú energetickú politiku aj spoločnú zahraničnú politiku EÚ.

Čo sa týka aktuálnych výziev, názory opýtaných Slovákov sa podobajú tým celoeurópskym. Najzávažnejšími výzvami pre EÚ sú podľa nich imigrácia (59%), terorizmus (46%) a hospodárska situácia v EÚ (14%).

Aj napriek tomu, že na celoeurópskej úrovni považujú Slováci imigráciu a terorizmus za výzvu, ich domáce a osobné starosti sa líšia. Na národnej úrovni Slovákov najviac trápi zdravotné a sociálne zabezpečenie (36%), nezamestnanosť (33%) a stúpajúce ceny (23%). Pri otázke na osobné obavy sa zmenilo iba poradie, na prvom mieste boli stúpajúce ceny (33%), na druhom zdravotné a sociálne zabezpečenie (23%) a finančná situácia vlastnej domácnosti (19%).

Investičná politika EÚ má na Slovensku nadpolovičnú podporu: 57% opýtaných Slovákov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Tu sme tesne nad Európskym priemerom. Jednotný digitálny trh podporuje 64% opýtaných a energetickú úniu 68%.

Celý prieskum (v anglickom jazyku) nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. augusta 2016