Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad10 september 2015

MÝTUS: EÚ zakazuje krivé banány

shutterstock_243307285-680x360.jpg
Dostali sa krivé banány na okraj spoločnosti? Prečo ich už nechceme? Uvalila na ne Únia doživotný zákaz predaja?

Banány sú pre účely uľahčenia medzinárodného obchodu rozdelené do tried podľa kvality a veľkosti. Európske pravidlá stanovujú minimálne požiadavky pre kvalitu banánov dovážaných do EÚ. Tieto pravidlá napríklad stanovujú, že banány musia byť neporušené, zdravé, bez hniloby, bez chorôb a škodcov a pod. Nájdeme tu aj požiadavku, aby banány boli bez deformácií alebo abnormálneho zakrivenia jednotlivých plodov. O prijatie týchto spoločných pravidiel požiadali členské štáty i výrobcovia a dovozcovia, keďže dovtedy si každý štát kvalitatívne požiadavky upravoval samostatne, čo viedlo k zbytočným formalitám a prekážkam v obchode.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10 september 2015