Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. marca 2017Odhadovaný čas čítania: 4 min

Na Medzinárodný deň žien ďakujeme našim starým mamám a bojujeme za naše dcéry

eurokomisarky_mdz.jpg
© EU
Dnes oslavujeme Medzinárodný deň žien. To, čo začalo ako pocta štrajku Medzinárodného odborového zväzu krajčírok v Spojených štátoch v roku 1908 , je dnes príležitosťou pre ženy na celom svete deklarovať svoj záväzok k politickej, hospodárskej a sociálnej rovnosti.

Kontext tohtoročného dňa žien je úplne iný ako v minulom roku. Sme svedkami narastajúceho nacionalizmu, ktorý môže oslabiť našu európsku kultúru, naše hodnoty a ľudské práva, vrátane práv žien.

Európa určila referenčnú hodnotu pre práva žien a je príkladom, ktorý nasledujú aj iné kontinenty. Preto musíme obhajovať práva žien doma i vo svete. Od roku 1960 sa naše miesto v spoločnosti zmenilo. Ale treba urobiť viac. Potrebujeme si byť istí, že naše dcéry nebudú účastníčkami rovnakých bojov, ktoré naše staré mamy už raz vyhrali.
V Európe dnes skončí univerzitné štúdium viac žien ako mužov. Európske ženy majú viac pracovných príležitostí, ale stále sú nadmerne zastúpené v horšie platených odvetviach a na horšie platených miestach. Ženy stále dostávajú za rovnakú prácu v priemere o 16 percent menej ako muži. Na pracoviskách ženy doteraz nemajú rovnaké zastúpenie vo vedúcich funkciách. Priveľa žien čelí naďalej dileme, ako zosúladiť pracovný a rodinný život.

V Európe máme niekoľko silných politických líderiek, ale stále ich nie je dosť. Rovnosť pohlaví sa v politike zlepšila, ale tento trend je pomalý – v EÚ je dnes v národných parlamentoch len 24 percent žien. Jeden z najviac nevyužitých zdrojov je podnikateľský potenciál – ženy tvoria len 29 percent všetkých podnikateľov. Navyše v roku 2016 bolo na vedúcich pozíciách v najväčších podnikoch EÚ len 22 percent žien, pričom pozíciu výkonných riaditeliek z nich zastávalo len 5 percent. Viac žien na pozíciách, z ktorých je možné ovplyvňovať politiku a riadiť spoločenské zmeny, by nám pritom pomohli lepšie reagovať na naše potreby.

Rešpektovanie rozmanitosti a rešpektovanie jednotlivca predstavujú v Európe viac než len politické hodnoty. Definujú aj to, kto sme ako Európania. Rovnosť medzi ženami a mužmi je základným právom. Pretrvávajúce nerovnosti sú zároveň mrhaním talentu, pričom ignorovaním nerovnosti pripravujeme našu spoločnosť o mnohé talenty a skvelé nápady.

Hľadíme vpred a snažíme sa vytvoriť Európu, v ktorej bude mať žena usilujúca o zamestnanie reálnu šancu ho získať. Chceme Európu, ktorá mužom i ženám umožní zobrať si v práci voľno, aby sa mohli venovať svojim deťom, prípadne chorým alebo starším príbuzným. Toto právo by nemalo byť použité proti nim. Mnohé ženy sú zároveň obeťami sexizmu a obťažovania na pracovisku, na ulici, v prostriedkoch hromadnej dopravy, či doma. Chceme Európu bez násilia voči ženám a chceme bezpečné miesta pre ženy, ktoré hľadajú pomoc.

Európska únia je najlepším nástrojom na presadzovanie ženských práv v Európe.

Spoločnou prácou môžeme ženám vytvoriť lepšie podmienky a ponúknuť im skutočnú rovnosť. Rovnosť nie je len o odstránení právnej diskriminácie, ale aj o tom, dať každému reálnu šancu presadiť sa v praxi. Osud žiadneho z nás by nemal byť predurčený, či už pohlavím, vekom, rasou, sexuálnou orientáciou alebo čímkoľvek iným.

Dnes je ten správny čas obzrieť sa po svete a pripomenúť si, že Európa je pre ženy dobrým miestom na život. Ale stále pred nami ostáva veľa práce. Na Medzinárodný deň žien preto všetky ženy a všetkých mužov v Európe vyzývame, aby sa spolu s nami zapojili do diskusie a do všeobecného diania. Každý z nás môže priložiť ruku k dielu. V Európskej komisii sa usilovne snažíme o to, aby sme všetkým zaručili rovnaké zaobchádzanie a naším cieľom je vytvoriť lepšiu Európu pre nás i pre naše deti.

Autorkami komentáru sú európske komisárky – menovite Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EU pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmström, eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margarethe Vestager, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulc, eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elżbieta Bieńkowska, eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu

Komentár bol uverejnený v denníku SME 8.3.2017. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. marca 2017